Now showing items 1-5 of 5

 • Matematický model rozpočtu 

  Holá, Lucie
  Smyslem této diplomové práce je původní aplikace optimalizačních modelů při řešení problému alokace mzdových prostředků na jednotlivých ústavech dané fakulty. Diplomová práce zahrnuje přehled souvisejících modelů lineárního, ...
 • Návrh na zlepšení realizace personálních činností v organizaci 

  Milichovský, František
  Tato diplomová práce analyzuje stávající situaci sledovaných personálních činnostech ve společnosti. Na základě této analýzy jsou následně určeny jejich nedostatky a dále navržena vhodná opatření pro zlepšení chodu ...
 • Posouzení odtokových poměrů na toku ve správě Povodí Moravy, s.p. 

  Holá, Lucie
  Diplomová práce se zabývá návrhem přírodě blízké protipovodňové ochrany města Prostějov na soutoku vodních toků Romže a Hloučely a toku Valová (Romže). Ve výpočtech byla řešena kapacita jednotlivých úseků a výpočet průběh ...
 • Sedimentační nádrž na toku Kuřimka 

  Holá, Lucie
  Cílem bakalářské práce je návrh sedimentační nádrže na toku Kuřimka v katastrálním území Moravské Knínice. Ve výpočtech byla provedena kapacita řešeného úseku a výpočet průběhu hladin pro třicetidenní vodu a vybrané N-leté ...
 • Vytvoření databáze klientů pro finančního poradce 

  Holý, Vladimír
  Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě databázové aplikace v prostředí Microsoft Access 2003, která bude sloužit finančním poradcům k usnadnění a urychlení jejich komunikace se zákazníky. Obsahem bakalářské prácce je samotná ...