Now showing items 1-2 of 2

  • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

    Holá, Martina
    Koncept návrhu se soustředí na přínos kvalitního a alternativního bydlení ve městě při současném respektování místního charakteru městské zástavby. Při snaze o vytvoření kompaktní struktury, jež chrání své uživatele před ...
  • Místo ve středu města? Brno – Lokalita Veveří - Žerotínovo náměstí 

    Holá, Martina
    Předmětem řešení je revize zástavby vymezující severozápadní část Žerotínova náměstí, která je v současné době tvořena tzv. Bílým domem (Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, VOŠ zdravotnická). Návrh vychází ...