Now showing items 1-20 of 25

 • BDD knihovna 

  Troška, Karol
  Binární rozhodovací diagram je datová struktura využívaná v mnoha oblastech informatiky. Tato práce popisuje BDD ako matematický formalizmus a navrhuje možnou reprezentaci BDD v počítači. Návrh je zaměřen především na ...
 • Context Awareness for Mobile Phones 

  Szánto, Ladislav
  Táto práce má dva cíle. Prvním je pojdenáváni o context awareness dnešných mobilních telefónu a o možnostech jak by mohla byt context awareness využita v rúzných odvetvích biznisu. Druhý cíl je více praktický a pozestáva ...
 • Datové struktury s paralelním přístupem 

  Opletal, Tomáš
  Paralelní programování přináší, kromě možnosti rozložit běh programu na více současně běžících procesů sdílejících data, také některé problémy. Je potřeba tyto paralelně běžící procesy synchronizovat a zařídit, že při ...
 • Generická syntéza invariantů v programu založená na šablonách 

  Marušák, Matej
  Cieľom tejto práce je návrh a implementácia generického strategy solveru pre nástroj 2LS. 2LS je analyzátor na statickú verifikáciu programov napísaných v jazyku C. Verifikovaný program je za využita abstraktnej interpretácie ...
 • Generování strukturovaných testovacích dat 

  Olšák, Ondřej
  Cílem této práce je vytvořit nástroj umožňující generovat soubory obsahující strukturovaná data za účelem testování na základě vstupních domén. Tato práce se soustředí na stromově strukturovaná data. Nástroj integruje již ...
 • IDE for SCADA Development at CERN 

  Mareček, Matěj
  Cílem této magisterské práce je navrhnout a implementovat IDE (integrované vývojové prostředí), které zvýší efektivitu a bezpečnost vývoje pro SIMATIC WinCC Open Architecture. Tato práce je založena na výzkumu provedeném ...
 • Inkrementální induktivní pokrytelnost pro alternující konečné automaty 

  Vargovčík, Pavol
  V tejto práci navrhujeme špecializáciu algoritmu inductive incremental  coverability, ktorá rieši problém prázdnosti alternujúcich konečných automatov. Experimentujeme s rôznymi návrhovými rozhodnutiami, analyzujeme ich a ...
 • Knihovna pro binární rozhodovací diagramy 

  Janků, Petr
  Efektivní manipulace Booleovských funkcí je důležitou součástí mnoha počítačových návrhů. Jako datová struktura pro reprezentaci a manipulaci s Booleovskými funkcemi se běžně používají binární rozhodovací diagramy. Tyto ...
 • Kongruence pro stromové automaty 

  Žufan, Petr
  Tento článek pojednává o testování ekvivalence stromových automatů (TA). Přináší nový algoritmus vycházející z algoritmu Bonchiho a Pouse pro slovní automaty. Tento nový algoritmus spojuje bisimulaci s determinizací za ...
 • Kooperativní plánování projektů v aplikaci Getting Things GNOME 

  Matušov, Izidor
  Tato práce pojednává o rozšíření pro aplikaci Getting Things GNOME, které ji umožní používat pro plánování a správu kooperativních projektů. Čtenář je seznámen se základními principy a vybranými metodami plánování a řízení ...
 • Optimalizace testování pomocí algoritmů prohledávání prostoru 

  Starigazda, Michal
  Testování vícevláknových programů je náročný proces kvůli velkému množství možných interakcí mezi vlákny, které je třeba otestovat. Technika vkládání šumu umožňuje zvýšit počet otestovaných proložení (interakcí) konkurenčních ...
 • Podnikatelský záměr 

  Holík, Lukáš
  Cílem diplomové práce je vytvořit podnikatelský plán pro pana Davida Mokrého, majitele kavárny s názvem Blue Queen v Boskovicích, který v blízké době chce rozšířit svoji podnikatelskou činnost o další podnik - Black King. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Holík, Lukáš
  Cílem diplomové práce je vytvořit podnikatelský plán pro pana Davida Mokrého, majitele kavárny s názvem Blue Queen v Boskovicích, který v blízké době chce rozšířit svoji podnikatelskou činnost o další podnik - Black King. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Holík, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na kontrolu finančního zdraví firmy Dusab, spol. s r.o. na základě vybraných metod finanční analýzy. Dále práce vyhodnocuje stávající ekonomickou a marketingovou situaci společnosti. Bakalářská ...
 • Pokrytelnosti pro paralelní programy 

  Turoňová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá automatickou verifikací systémů s paralelně běžícími procesy. Práce diskutuje existující metody a možnosti jejich optimalizace. Stávající techniky jsou založeny na hledání induktivního ...
 • Praktická efektivita kontejnerů 

  Halámka, Jan
  Práce se zabývá teoretickým a praktickým porovnáním následujících kontejnerů: vector, deque, list, hash table, avl-tree, red black tree, splay tree, sg-tree, treap, B-tree, binomiální halda, fibonacciho halda, rope, skiplist ...
 • Real-time počítačová hra s prvky UI 

  Halamíček, Jan
  Práce se zabývá problematikou umělé inteligence v real-time počítačových hrách. Projekt si klade za cíl vytvoření inteligentních počítačového protihráče v real-time prostředí multiagentních systémů.
 • Rozšíření modulů OpenStack pro platformu Ansible 

  Šamalík, Adam
  OpenStack je cloudová platforma s distribuovanou architekturou, jejíž instalace je velice komplexní. V této práci navrhnu Ansible Playbook (automatický instalační skript), který OpenStack nainstaluje.
 • Simulace pro symbolické automaty 

  Síč, Juraj
  Symbolické automaty sú podobné klasickým automatom s jedným veľkým rozdielom: prechody sú značené predikátmi definovanými v oddelenej teórii. Toto umožňuje použiť veľké abecedy s pouźitím oveľa menšieho miesta. V tejto ...
 • Simulations and Antichains for Efficient Handling of Finite Automata 

  Holík, Lukáš
  Cílem této práce je vývoj technik umožňujících praktické využití nedeterministických konečných automatů, zejména nedeterministických stromových automatů. Jde zvláště o techniky pro redukci velikosti a testování jazykové ...