Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení výkonnosti podniku 

    Holý, Radek
    Diplomová práce se zabývá problematikou měření výkonnosti podniku. První část práce shrnuje teoretická východiska tohoto tématu. V praktické části je provedena analýza současné situace dané společnosti s využitím analýz a ...