Now showing items 1-6 of 6

 • Bauschingerův efekt a cyklická plasticita u konstrukčních slitin hořčíku. 

  Holas, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá nízkocyklovým únavovým chováním tvářené hořčíkové slitiny AZ61 a zjištěním cyklické plasticity s možným vlivem Bauschingerova efektu. Mimo hodnocení únavových vlastností bylo provedeno ...
 • Memristor s PWL charakteristikou 

  Holas, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analogovou emulací memristorové paměti s po částech lineární charakteristikou typu náboj-tok, která je navrhována do moderních digitálních pamětí. V první části dokumentu jsou shrnuty základní ...
 • Modernizace řízení frézky FNG 

  Holas, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem modernizace řízení a elektroinstalace frézky FNG 32. Práce je rozdělena do několika částí, v níž je nejprve provedena rešerše frézovacích strojů, spolu s popisem momentálního stavu. ...
 • Návrh převodníku AD s nízkým napájecím napětím v technologii CMOS 

  Holas, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem 12 bitového řetězového A/D převodníku. Součástí návrhu bylo vytvořit referenční model převodníku v prostředí Matlab a determinovat faktory, které negativně ovlivňují výsledek konverze. ...
 • Testování lomové houževnatosti za vysokých teplot s využitím miniaturních CT těles 

  Holas, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením lomového chování ODS oceli MA956 za vysokých teplot. Toto chování bylo testováno pomocí miniaturních CT těles, na kterých byly provedeny zkoušky za účelem změření křivek odolnosti ...
 • Zařízení pro testování bezdrátového přenosu energie 

  Holas, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je návrh a sestrojení experimentálního zařízení, které by sloužilo k měření účinnosti bezdrátového přenosu elektrické energie pomocí induktivní vazby. Tato práce obsahuje informace o hlavních ...