Now showing items 1-2 of 2

  • Kybernetické útoky na operační systémy 

    Holasová, Eva
    Bakalářská práce je zaměřena na kybernetické útoky na operační systémy. V práci jsou rozebrány základní bezpečnostní funkce operačních systémů Windows, Linux a MacOS. Dále jsou popsány kybernetické útoky a jejich porovnání. ...
  • Specifické metody detekce anomálií v bezdrátových komunikačních sítích 

    Holasová, Eva
    Diplomová práce se zabývá popisem a rozborem technologií a bezpečností bezdrátových sítí standardů IEEE 802.11. Obsahuje popis nejpoužívanějších standardů, popis fyzické vrstvy, linkové vrstvy, MAC vrstvy a specifických ...