Now showing items 1-2 of 2

  • Paletová zdviž s válečkovým dopravníkem 

    Holcapfl, Zdeněk
    Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh paletové zdviže s připevněným úsekem poháněné válečkové tratě, pro přepravu europalet s břemenem o hmotnosti 1200 kg. Navržená zdviž je určena pro vertikální manipulaci mezi ...
  • Válečkový střídač řetězového dopravníku pro přepravu europalet 

    Holcapfl, Zdeněk
    Tématem této bakalářské práce je konstrukční návrh přesuvny europalet, pro kolmý dopravní uzel mezi řetězovým dopravníkem a válečkovou tratí. Přesuvna umožňuje zvedat europaletu s břemenem do hmotnosti 1200 kg. Vertikální ...