Now showing items 1-3 of 3

 • Kompetence manažera v multikulturním prostředí společnosti INVIA.CZ, s.r.o. 

  Macečková, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na oblast manažerských kompetencí v cestovní agentuře INVIA.CZ, s. r. o. Tato společnost v nedávné době rozšířila své působení na zahraniční trhy Polska, Maďarska a Rumunska. Všechny tyto dceřiné ...
 • Návrh marketingové komunikace pro cestovní agenturu 

  Světlíková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá oblastí marketingu, přesněji oblastí komunikačního mixu cestovní agentury INVIA.CZ. Cílem práce je zdokonalit marketingovou komunikaci společnosti s jejími zákazníky a to za pomoci návrhů, které ...
 • Návrh marketingových aktivit cestovní agentury 

  Světlíková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu cestovní agentury INVIA.CZ. Na základě analýzy navrhuji takové změny v marketingovém mixu, které pomohou společnosti získat nové zákazníky a udržet stávající. Návrhy ...