Now showing items 1-2 of 2

  • Energetické využití biomasy 

    Holečková, Michaela
    Cílem bakalářské práce je rešerše druhů biomasy, jejich technologie pro energetické zpracování a zmapování velkých energetických celků v České republice. První část práce se zabývá definicí biomasy jejím rozdělením a ...
  • Rekonstrukce parní kondenzační turbíny 

    Holečková, Michaela
    Cílem diplomové práce je rekonstrukce parní kondenzační turbíny. Práce se zabývá revizí parní turbíny, rekonstrukcí lopatkování turbíny a základním výpočtem utahovacího momentu šroubů dělící roviny. Práce je zadána na ...