Now showing items 1-11 of 11

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Klimková, Kateřina
  Záměrem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti ZEMAS, a.s. v letech 2010 – 2014 pomocí jednotlivých finančních ukazatelů a vytvoření návrhů ke zlepšení dané finanční situace této společnosti. Práce je ...
 • Implementace pokročilého filtrování na základě klasifikace paketů s využitím Linuxu 

  Malár, Lukáš
  Diplomová práce Implementace pokročilého filtrování na základě klasifikace paketů s využitím Linuxu je zaměřena na realizaci internetové gateway. Brána slouží k připojení lokální sítě do sítě internet. V práci je obsažen ...
 • Komunikační rozhraní v mobilních telefonech 

  Parduba, Jiří
  Tato práce se zabývá popsáním možností připojení mobilního telefonu do okolních sítí pomocí technologií, které jsou dostupné na dnešních mobilních telefonech, je to Bluetooth, IrDA Data, NFC, kabelové spojení a GPS. Dále ...
 • Komunikační schéma WSN v prostředí Omnet 

  Mikauš, Jiří
  V úvodu této semestrální práce je uvedena teorie bezdrátových senzorových sítí, které nacházejí stále širší spektrum uplatnění. Bezdrátové senzorové sítě obsahují až několik tisíc uzlů, které spolu komunikují pomocí ...
 • Lokalizace statických akustických zdrojů 

  Mikeš, Petr
  Mikrofonové pole se muže vyskytovat u mnoha duležitých aplikací. Primární použití, ze kterých vychází vetšina dalších aplikací, jsou pouze dve: lokalizace akustických zdroju a separace jednotlivých signálu z jejich smesice. ...
 • Lokalizační protokol pro WSN s podporou mobility uzlů 

  Votava, Martin
  Práce je zaměřena na bezdrátové senzorové sítě. Hlavní tématem je mobilita a lokalizace v těchto sítích. Práce popisuje různé metody lokalizace a možnosti mobilních schémat a vytvoření nového lokalizačního protokolu pro ...
 • Realizace QoS filtrace na IPv6 protokolu s využitím Linuxu 

  Matušina, František
  Diplomová práce se zabývá implementací QoS filtrace na IPv6 protokolu. Náplní práce je popis protokolu IPv4 a popis protokolu IPv6 a jejich vzájemné porovnání. Celý problém je implementován pod Linux. Z toho důvodu se v ...
 • Senzorové uzly Java Sun SPOT 

  Malina, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím senzorových uzlů Java Sun Spot pro vícebodové bezdrátové sledování teploty a její regulace pomocí těchto uzlů. V teoretické části je uveden popis, složení a ovládání senzorových ...
 • Výzkum efektivnosti lokalizačních algoritmů s kotevními body 

  Štrbíková, Tatiana
  Práca sa zaoberá senzorovými sieťami. V prvej časti práce sú tieto siete rozoberané všeobecne. je možné sa dozvedieť o rôznych spôsoboch smerovania a lokalizácie. V ďalšej časti je rozoberaná lokalizácia za pomoci kotviacich ...
 • Výzkum lokalizačních algoritmů pro bezdrátové senzorové sítě 

  Holešinský, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřená na výzkum lokalizačních algoritmů. Lokalizační algoritmy jsou často vyvíjeny přímo pro konkrétní aplikaci, protože konkrétní požadavky každé aplikace se mohou značně různit. Takový přístup ...
 • Výzkum vlivu rozložení vstupní chyby na průběh lokalizačního procesu WSN 

  Pečenka, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na zkoumaní dvou lokalizačních algoritmů iteračního algoritmu a spojového algoritmu simulovaných v prostředí MATLAB. Dále se provádí výzkum vlivu vstupních chyb na chyby vzniklé při lokalizaci ...