Now showing items 1-7 of 7

 • Implementace pokročilého filtrování na základě klasifikace paketů s využitím Linuxu 

  Malár, Lukáš
  Diplomová práce Implementace pokročilého filtrování na základě klasifikace paketů s využitím Linuxu je zaměřena na realizaci internetové gateway. Brána slouží k připojení lokální sítě do sítě internet. V práci je obsažen ...
 • Komunikační schéma WSN v prostředí Omnet 

  Mikauš, Jiří
  V úvodu této semestrální práce je uvedena teorie bezdrátových senzorových sítí, které nacházejí stále širší spektrum uplatnění. Bezdrátové senzorové sítě obsahují až několik tisíc uzlů, které spolu komunikují pomocí ...
 • Lokalizace statických akustických zdrojů 

  Mikeš, Petr
  Mikrofonové pole se muže vyskytovat u mnoha duležitých aplikací. Primární použití, ze kterých vychází vetšina dalších aplikací, jsou pouze dve: lokalizace akustických zdroju a separace jednotlivých signálu z jejich smesice. ...
 • Lokalizační protokol pro WSN s podporou mobility uzlů 

  Votava, Martin
  Práce je zaměřena na bezdrátové senzorové sítě. Hlavní tématem je mobilita a lokalizace v těchto sítích. Práce popisuje různé metody lokalizace a možnosti mobilních schémat a vytvoření nového lokalizačního protokolu pro ...
 • Realizace QoS filtrace na IPv6 protokolu s využitím Linuxu 

  Matušina, František
  Diplomová práce se zabývá implementací QoS filtrace na IPv6 protokolu. Náplní práce je popis protokolu IPv4 a popis protokolu IPv6 a jejich vzájemné porovnání. Celý problém je implementován pod Linux. Z toho důvodu se v ...
 • Výzkum efektivnosti lokalizačních algoritmů s kotevními body 

  Štrbíková, Tatiana
  Práca sa zaoberá senzorovými sieťami. V prvej časti práce sú tieto siete rozoberané všeobecne. je možné sa dozvedieť o rôznych spôsoboch smerovania a lokalizácie. V ďalšej časti je rozoberaná lokalizácia za pomoci kotviacich ...
 • Výzkum vlivu rozložení vstupní chyby na průběh lokalizačního procesu WSN 

  Pečenka, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na zkoumaní dvou lokalizačních algoritmů iteračního algoritmu a spojového algoritmu simulovaných v prostředí MATLAB. Dále se provádí výzkum vlivu vstupních chyb na chyby vzniklé při lokalizaci ...