Now showing items 1-11 of 11

 • Areál "relax" 

  Remsová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rekreačního areálu, který se skládá z hlavního objektu restauračního zařízení a šesti rekreačních chatek. Na pozemku se dále nachází tenisový kurt. Restaurace je nepodsklepený ...
 • Dům krátké cesty v Brně 

  Holešovská, Anna
  Města se neustále rozpínají a zdroje je ztenšují, tím vyvstává otázka jak v budoucnosti co nejekonomičtěji a efektně stavět a to i se zachováním standardů života a bydlení ve městě. Jednou z možností by mohly být intenzivní ...
 • Monolitický železobetonový rodinný dům 

  Koždoň, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba monolitického rodinného domu v Křepicích u Hustopečí. Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený objekt. Tvar a výškové osazení objektu se přizpůsobuje niveletě pozemku. Dům bude ...
 • Obnova a nové využití Svatotomášského dvora v Brně 

  Holešovská, Anna
  Svatotomášský dvůr je kulturní památka města Brna pocházející z konce 18. století. Tato práce se zabývá obnovou a nalezením nového využití pro tento areál, který v současné době slouží pro provoz jezdeckého oddílu. Podstata ...
 • Rodinný dům 

  Šefl, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu ve Zlíně. Objekt je umístěn na rovinném pozemku. Dům by měl sloužit čtyřčlenné rodině pro bydlení. Hlavní přístup do objektu plynule ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Horňáková, Veronika
  Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu s projekční kanceláří v Uherském Brodě. Rodinný dům je umístěn na rovinném pozemku kousek od centra města. Dům je dvoupodlažní. V prvním nadzemním podlaží se nachází ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Hrbáček, Adam
  Tématem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace v rozsahu prováděcího projektu, rodinného domu s projekční kanceláří. Vypracovány byly textové zprávy, stavební výkresy, posouzení z hlediska tepelné techniky, ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Pálka, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu s kadeřnictvím v obci Zaječí. Tvar a výškové osazení objektu se přizpůsobuje niveletě pozemku. Dům bude sloužit pro bydlení ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Šatrán, Jiří
  Záměrem této bakalářské práce je projektová dokumentace rodinného domu s provozovnou, v tomto případě se jedná o kancelář. Kancelář je využívána majitelem domu. Objekt je situován na území Moravskoslezského kraje v obci ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Herceg, Jaroslav
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu s geodetickou kanceláří v katastrálním území města Prievaly v zástavbě rodinných domů. Objekt je navržen jako třípodlažní, částečně podsklepený, tvořený suterénem a dvěma nadzemními ...
 • Rodinný dům ve stávající zástavbě 

  Svoboda, Adam
  Zpracování bakalářské práce je zaměřeno na návrh a zpracování projektové dokumentace rodinného domu v zastavěné oblasti katastrálního území KLUKY, Hradec Králové, parcelního čísla 328/66. Výsledný návrh vyplývá z okolní ...