Now showing items 1-4 of 4

 • Automatický generátor komiksů 

  Holec, Pavel
  Obsahem této práce je implementace programu, který umožňuje automatické generování komiksové stránky na základě vstupního komiksového textu. Zabývá se dále technikami zpracování obrazu a implementací grafických filtrů, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Holec, Pavel
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví společnosti IFE-ČR, a.s. v letech 2004 – 2008 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční ...
 • Návrh na změnu systému odměňování ve společnosti Kratochvíl J&M s.r.o. 

  Holec, Pavel
  Předmětem bakalářské práce „Návrh na změnu systému odměňování ve společnosti Kratochvíl J&M s.r.o.“ je analýza současného systému odměňování a pracovní motivace v podniku Kratochvíl J&M s.r.o. s návrhem jeho zlepšení. První ...
 • Problematika úpadku společností 

  Urbánková, Michaela