Now showing items 1-5 of 5

 • Dekompozice a předpovědi v časových řadách 

  Šramková, Kristína
  Bakalárska práca sa zaoberá štatistickými metódami, ktoré sa používajú pri analýze a modelovaní časových radov. Konkrétne dekompozičnými metódami, ktoré rozkladajú časové rady na jednotlivé zložky a modelujú trend, čo ...
 • Modelování v inženýrských úlohách 

  Holec, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo najít optimální návrh oběžného kola čerpadla pro zadaný návrhový bod tak, abychom minimalizovali třecí a diskové ztráty. Návrh jsme provedli pomocí matematického modelu v programu Matlab. ...
 • Ocelová průmyslová hala s jeřábovou dráhou 

  Holec, Tomáš
  Bakalářská práce obsahuje návrh nosné konstrukce průmyslové ocelové jednolodní haly o rozpětí 30 m, délce 82 m a výšce skladebné konzoly 7,5 m. V hale je mostový jeřáb o nosnosti 20 t. Hlavní konstrukční materiál je ocel ...
 • Plánovaný experiment 

  Holec, Tomáš
  Tato diplomová práce se věnuje problematice plánovaného experimentu. Začátek práce je zaměřen na vybudování dostatečného teoretického základu z oblasti matematické statistiky (kapitola 2) a to z důvodu snazšího pochopení ...
 • Přepočet a alternativní návrh ocelové konstrukce zimního stadionu v Jindřichově Hradci 

  Holec, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je přepočet a variantní návrh stávající ocelové konstrukce zastřešení zimního stadiónu v Jindřichově Hradci. Objekt má obdélníkový půdorys s rozměry 80 x 52 m. Střešní konstrukce je tvořena ...