Now showing items 1-20 of 44

 • Automatizace tvorby zkušebního protokolu 

  Zach, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro podporu procesů pro realizaci zkoušek ve zkušební laboratoři CCVOZE se zaměřením na generování zkušebních protokolů. Zobrazuje přehled životního cyklu zakázky ...
 • Chatovací systém pro mobilní telefony 

  Starosta, Michal
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh a implementácia lokálneho chatovacieho systému pre mobilné zariadenia a inteligentné telefóny. Systém je tvorený hlavným serverom zas- trešujúcim komunikáciu mobilných aplikácii, ...
 • Databázový systém pro elektronický obchod 

  Lempera, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací databázového systému a webového rozhraní pro elektronický obchod. Webové rozhraní bude rozděleno do dvou částí. První část je určena zákazníkům a umožňuje registrovat ...
 • Databázový systém pro evidenci požadavků na registraci DNS a DHCP záznamů 

  Marinov, Daniel
  V této bakalářské práci jsem navrhl a realizoval aplikaci umožňující spravovat záznamy DNS souboru prostřednictvím webového rozhraní. Pro realizaci tohoto projektu jsem zvolil technologii PHP 5 a MySQL 5.0. Výsledkem práce ...
 • Digitální vstupně/výstupní karta s USB konektivitou 

  Kořínek, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem digitální vstupně/výstupní karty komunikující přes rozhraní USB pro společnost Honeywell spol. s r.o. – HTS CZ o.z. Hlavním cílem je eliminace zpoždění mezi přečtením aktuálního stavu ...
 • Elektronický záznam o ukončení výroby 

  Rathouzský, Matouš
  Diplomová práce se zaměřuje na vývoj interního výrobního informačního systému firmy Ravensburger Karton sr.o. sídlící v Poličce. Práce je rozdělena na dvě části, tou je Návrh ERD diagramu pro vývoj databáze v datové vrstvě ...
 • Firemní informační systém 

  Hronek, Pavel
  Předložená práce obsahuje analýzu, návrh a implementaci informačního systému pro firmu S.N.O.P, který umožňuje udržovat informace o zařízeních pracujících s výlisky. Dovoluje evidovat závady, denní a pravidelné kontroly, ...
 • Implementace PSD regulátoru do mikrokontroléru MCF52233 

  Lang, Stanislav
  Cílem mé bakalářské práce je návrh a realizace číslicového regulátoru s možností uživatelského nastavení. První dvě kapitoly jsou zaměřeny teoreticky, uvádějí do problematiky regulace a poskytují základní seznámení s ...
 • Informační databáze ISP 

  Straník, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem informačního systému pro správu internetových přípojek poskytovatele internetového připojení. V návrhu jsou rozebrány možnosti komunikace systému se síťovými prvky a pro zvolený typ komunikace ...
 • Informační systém multikina 

  Baxa, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá informačním systémem pro multikina. Hlavně jde o návrh a realizaci softwaru, který bude schopný zacházet s relevantními daty multikina jako organizace. První část práce je o studiu programovacích ...
 • Informační systém pro evidenci síťové infrastruktury 

  Muránsky, Matúš
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať informačný systém pre evidenciu sieťovej infraštruktúry. Prvá časť práce je venovaná celkovej analýze požiadaviek na systém. V druhej časti práce sú popísané ...
 • Informační systém pro podporu návrhu kamerových systémů 

  Hronek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro firmu Patrokolos s.r.o., zabývající se bezdrátovými spoji pro kamerové a zabezpečovací systémy. Informační systém umožňuje jeho uživatelům ...
 • Informační systém pro podporu prodeje 

  Štupák, Branislav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému pre podporu predaja. V prvej časti je vykonaný prieskum trhu a popísané legislatívne požiadávky. Tieto poznatky sú potom uplatnené pri návrhu aplikácie. Návrh ...
 • Informační systém pro podporu výroby 

  Krajcar, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou sběru a vyhodnocením dat z průmyslové výroby plastových dekorovaných dílů pro automobilový průmysl. Prozkoumat stávající možnosti ukládání dat a navrhnout vhodný datový model ...
 • Informační systém pro podporu výroby 

  Homzová, Michaela
  Tato práce se zabývá návrhem databázového systému pro skladování výsledků měření a testování vyrobených jednotek ze stanic, které tvoří součást výrobní linky.
 • Informační systém pro sběr a zpracování dat z průmyslového procesu 

  Bobák, Petr
  Cílem bakalářské práce je vytvořit základ informačního systému pro sběr a zpracování dat z průmyslového procesu, který má být součástí uceleného monitorovacího systému jako celého řetězce od snímače až po předmětný informační ...
 • Inovace laboratorních úloh v BLOS 

  Urban, Jakub
  Tato práce se zabývá inovací úloh bakalářského předmětu Logické obvody a systémy. Byly navrženy a odladěny celkem tři úlohy v~ jazyce VHDL pro vývojový kit Digilent Nexys 3 a periferie Pmod, k~němu připojených. První úloha ...
 • Inteligentní dokument 

  Šprta, Vlastimil
  Diplomová práce na téma inteligentní dokument v rámci úvodních kapitol poskytuje přehled základní problematiky vztahující se k inteligentním dokumentům. V těchto teoretických kapitolách je podstatná část věnována analýze ...
 • IS pro podporu zákazníků 

  Doležal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a zpracování MySQL databáze použitím programovacího jazyka PHP5. Cílem práce je IS na podporu zákazníků. K dosažení svých cílů používá PHP Framework Symfony. Pro každou roli v systému ...
 • Laboratorní úlohy pro mikrokontrolér ColdFire MCF52233 

  Dyčka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem laboratorních úloh pro mikrokontrolér MCF52233 firmy Freescale. Úlohy se soustředí na práci se základními periferiemi jako jsou čítače a časovače, obsluha AD převodníků, PWM modulace ...