Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh změn v marketingové komunikaci vybrané společnosti 

    Holendová, Petra
    Diplomová práce se zabývá úpravami marketingové komunikace konkrétní společnosti. V této práci jsou obsaženy důležité pojmy z marketingového mixu a jeho nástrojů, které jsou poté zaměřeny na propagaci společnosti. V další ...
  • Optimalizace daňové zátěže fyzické osoby 

    Holendová, Petra
    Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daňové zátěže fyzické osoby. Hlavním cílem je zhodnocení stávající situace fyzické osoby z pohledu její daňové zátěže a navržení kroků vedoucích k daňové optimalizaci. V práci ...