Now showing items 1-3 of 3

 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Hroudná, Eva
  Zadáním bakalářské práce bylo vyřešit problematickou parcelu v blízkosti středu města, na kterém se teď nachází záchytné parkoviště. Navrhované funkce domu vychází z potřeb města, těmi jsou především bydlení, parkování, ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Foltýnek, Jan
  MÍSTO - Území se nachází v blízkosti historického jádra a bezprostředně přiléhá k hranici ochranného pásma městské památkové zóny a je na jedné z hlavních pěších tras z centra města. ARCHITEKTONICKÁ FORMA - Dům je opticky ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Hotař, Pavel
  Parter je tvořen obchodními pasážemi kopírujícími pěší trasy obyvatel Valašského Meziříčí. Tím došlo k rozbití hmot obchodů, to jsem podpořil a roztříštil celý interiér parteru, čímž došlo k navýšení výstavních ploch obchodů ...