Now showing items 1-4 of 4

 • Prototyp adaptivní zadní svítilny 

  Holinka, David
  Náplní této práce je návrh hardwaru a softwaru prototypu adaptivní zadní svítilny pro automotive. Hardware obsahuje řídící modul a led panel se 150 vysoce svítivými LED diody, který slouží jako adaptivní podsvícení barevného ...
 • Prototype Of Adaptive Rear Lamp 

  Holinka, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The thesis focuses on the design of hardware and software prototype of adaptive automotive rear-lighting. Hardware includes a control module and LED module with 150 high brightneess light emitting diodes. These diodes will ...
 • Test Equipment For Set-Up Animation Light Function 

  Holinka, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This work deals with creating equipment for testing animation ligth function. This device would allow display animation in any color and disposition. The equipment will consist of hardware and software. Hardware will ...
 • Testovací nástroj pro přípravu animovaných světelných funkcí 

  Holinka, David
  Náplní této práce je vytvoření zařízení pro testování světelných animovaných funkcí, které by umožnovalo zobrazovat animace v libovolné barvě a rozložení. Zařízení bude tvořeno hardwarovou a softwarovou částí. Hardware ...