Now showing items 1-2 of 2

  • Numerické modelování proudění v bezpečnostním objektu vodního díla 

    Holinka, Matouš
    Tato práce se zabývá řešením numerického modelování. Tedy problematikou spojenou s prouděním vody přes bezpečnostní přeliv na konkrétním vodním díle. Při numerickém modelování jde o modelování formy pohybu tekutiny, která ...
  • Posouzení VD Ostrov nad Oslavou při povodních 

    Holinka, Matouš
    Tato bakalářská práce se zabývá vodní nádrží Ostrov nad Oslavou a jejím posouzením s ohledem na průchod povodňové vlny. Vypracování probíhá podle požadavků TNV 75 2935. V prvních kapitolách se postupně věnujeme popisu a ...