Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

    Holländerová, Petra
    The diploma thesis is focused on the analysis of the selected business subject Oknoplast Slovakia, s. r.o. On the basis of the analyzed analytical methods of the internal and external environment of the company, the overall ...
  • Návrh inovace organizace vybrané sportovní akce 

    Holländerová, Petra
    Bakalárska práca sa zameriava na návrh inovácie organizácie basketbalového turnaja. Práca sa skladá z teoretických, analytickej a návrhovej časti. Formou anketového šetrenia zisťujem aktuálny stav basketbalu na Slovensku. ...