Now showing items 1-1 of 1

  • Metodika a zpracování měření u neznámých BLDC motorů 

    Holoubek, David
    Tato práce je zaměřena na metodiku a měření BLDC motorů. V první části je uvedeno dělení elektrických motorů, jejich konstrukce a princip činnosti. Druhou část tvoří BLDC motory a jejich přehled, použití v aplikacích a ...