Now showing items 1-6 of 6

 • Kompenzace jalového výkonu průmyslového odběratele 

  Pospíšil, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá kompenzací jalového výkonu. Kompenzace jalového výkonu patří mezi významná opatření vedoucí ke snížení proudového zatížení vedení a dalších zařízení, jehož důsledkem je snížení ztrát a zvýšení ...
 • Kompenzace jalového výkonu průmyslového odběratele 

  Hanzelka, Jiří
  Cílem této bakalářské práce bylo prostudovat problematiku kompenzace jalového výkonu a následně navrhnout novou koncepci pro průmyslového odběratele. V první části jsou popsány základy kompenzace, umístění kompenzace a ...
 • Návrh koncepce kompenzace jalového výkonu v průmyslové síti 

  Popek, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem koncepce kompenzace jalového výkonu v průmyslové síti. Cílem je navrhnout kompenzační zařízení tak, aby účiník odebírané energie byl v mezích požadovaných distributorem elektrické energie. ...
 • Návrh konfigurace napájecí sítě rozsáhlého strojírenského podniku 

  Němec, Jan
  Tato práce se zabývá rozborem problematiky návrhu konfigurace napájecí sítě průmyslového podniku. Mezi hlavní úkoly návrhu patří zvolit vhodné schéma konfigurace, jmenovité napětí, způsob kompenzace, způsob potlačení ...
 • Začlenění lokálního zdroje – kogenerační jednotky do průmyslové sítě 

  Kučera, Michal
  Diplomová práce se zabývá začleněním kogenerační jednotky spalující důlní plyn do průmyslové sítě. Cílem práce je navrhnout a zhodnotit různé varianty začlenění kogenerační jednotky do průmyslové sítě. První, teoretická ...
 • Změny konfigurace průmyslové sítě včetně začlenění lokálního zdroje 

  Benetka, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá změnami konfigurace průmyslové sítě, která prošla technologickou rekonstrukcí. Práce popisuje především změny provedené na zařízeních sloužících ke kompenzaci jalového výkonu a zlepšování ...