Now showing items 1-1 of 1

  • Analyza hybridních dynamických systémů 

    Holub, Libor
    V této práci je řešena problematika popisu, modelování a analýzy hybridních dynamických systémů. Cílem práce je vybrat vhodnou metodu pro řešení hybridních dynamických systémů a zaměřit se na řešení otázek stanovení ...