Now showing items 1-2 of 2

  • Studium vlivu mezery na vlastnosti laserem provedeného tupého svaru 

    Holub, Matyáš
    Diplomová práce se zabývá studiem vlivu mezery na vlastnosti laserem provedeného tupého svaru. Pro experiment byla vybrána běžná ocel DC01 a korozivzdorná ocel X5CrNi18-10 (1.4301) s různými tloušťkami. Svařovací parametry ...
  • Výroba hasicího přístroje 

    Holub, Matyáš
    Cílem této práce je nalezení metody jak uspořit při výrobě hasicího přístroje za předpokladu, že nedojde ke zhoršení jakosti výrobku. Jsou posuzovány dvě metody. Metoda A je stávající metoda. Metoda B je navrhovaná metoda. ...