Now showing items 1-3 of 3

 • Eudaimonie: Šťastné město 

  Hermanová, Ada
  Cílem práce je vytvořit eudaimonické prostředí v rámci stávající blokové zástavby brněnských Husovic. Za pomoci jednoduchých intervencí a minimálních zásahů je vytvářeno prostředí, které pomáhá člověku žít komplexní a ...
 • Návrh nového produktu a jeho marketingové podpory 

  Holubová, Martina
  Cílem bakalářské práce je zvýšit konkurenceschopnost vybrané firmy pomocí uvedení nového produktu na trh. Práce je rozdělena do třech částí. První obsahuje teoretická východiska, v druhé části je popsána analýza marketingového ...
 • Návrh opatření pro rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Holubová, Martina
  Cílem diplomové práce je zvýšit konkurenční postavení vybrané firmy pomocí vytvoření nového marketingového mixu. Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou teoretická východiska řešeného problému. Druhá část ...