Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza komunikačních protokolů a modulů pro Wireless M-Bus 

    Holyszewská, Anna
    Cílem této bakalářské práce je nahlédnout do problematiky spojené s rozúčtováním nákladů na teplo a vodu pro jednotlivé bytové i průmyslové objekty. Data jsou nejprve zpracována teoreticky s postupným dělením podle typů ...
  • Poškození vozidel při nárazech v malých rychlostech 

    Holyszewská, Anna
    Diplomová práce se zabývá dokumentací nejčastějších poškození vozidel při malých rychlostech, tzv. parkovacích manévrech. Analýza charakteristických poškození je provedena na základě dosud publikovaných testů, uskutečněných ...