Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce šířky papilární linie u otisku prstu 

    Homola, Antonín
    Tato práce se zabývá návrhem metody detekce šířky papilární linie u otisku prstu. Tato metoda je jedním z možných způsobů detekce živosti. Úvodní část se zabývá definováním otisku prstu, útoky na dnešní systémy a možnostmi ...
  • Nástroj pro snadné generování grafů na webu 

    Homola, Antonín
    Cílem bakalářské práce je vytvoření nástroje pro snadné generování grafů na webu. Vytvořený nástroj usnadňuje uživatelům a programátorům vytváření grafů ze vstupních dat. Nástroj umožňuje plně automatické nebo poloautomatické ...