Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

    Homola, Rostislav
    Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením ekonomické situace firmy FEI Czech Republic, s.r.o.. Cílem práce je formulovat doporučení, a to na základě predikcí budoucího vývoje vybraných ekonomických ukazatelů. Práce se ...
  • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

    Homola, Rostislav
    Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality zákazníků společnosti Heineken Česká republika, a. s. za pomoci využití teorie fuzzy logiky jako pokročilé metody rozhodování, která bude dále prakticky aplikována v rámci ...