Now showing items 1-7 of 7

 • Aplikace v jazyce Java ovládané přes WWW 

  Homola, Tomáš
  Cílem je navržení a implemetace knihovny pro tvorbu aplikací, které bude možné ovládat vzdáleně přes WWW. Tato knihovna bude poskytovat virtualní grafické uživatelské rozhraní a bude zajišťovat komunikaci se skutečným ...
 • Design budíku 

  Homola, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout budík, respektující funkční, technologické a estetické vlastnosti tohoto přístroje a také docílit atraktivního designu produktu. Výsledným návrhem by měl být inovativní, originální a uživatelsky ...
 • Design horizontální kmenové pásové pily 

  Homola, Tomáš
  Tématem práce je návrh horizontální kmenové pásové pily, přičemž se práce zabývá především problémy stávajících strojů na trhu. Cílem práce je vytvoření efektivního designu a vyřešení problematických částí, s důrazem na ...
 • Diskové ztráty u odstředivých čerpadel 

  Homola, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o problematice proudění u rotujících disků s možnými nestabilitami proudění. Dále se zabývá výpočtem axiální síly u odstředivých čerpadel a tlakovým rozložením na krycím a nosném disku oběžného ...
 • Konstrukční provedení hydrostatických čerpadel 

  Homola, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na konstrukční provedení hydrostatických čerpadel. Na začátku bakalářské práce je popsáno základní rozdělení hydrostatických čerpadel, základní, výpočtové vztahy a charakteristika použitých ...
 • Low-Temperature Mineralisation of Titania-Siloxane Composite Layers 

  Svoboda, Tomáš; Veselý, Michal; Bartoš, Radim; Homola, Tomáš; Dzik, Petr (MDPI, 2021-01-01)
  This paper deals with low-temperature mineralisation of coatings made with titania-siloxane compositions (TSC). Methyltriethoxysilane has been adopted as the precursor for the siloxane, and during its synthesis, an oligomeric ...
 • Structural and Optical Properties of Luminescent Copper(I) Chloride Thin Films Deposited by Sequentially Pulsed Chemical Vapour Deposition 

  Krumpolec, Richard; Homola, Tomáš; Cameron, David Campbell; Humlíček, Josef; Caha, Ondřej; Kuldová, Karla; Zazpe Mendioroz, Raúl; Přikryl, Jan; Macák, Jan (MDPI, 2018-10-01)
  Sequentially pulsed chemical vapour deposition was used to successfully deposit thin nanocrystalline films of copper(I) chloride using an atomic layer deposition system in order to investigate their application to UV ...