Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Homolková, Kristýna
    Bakalářská práce se zabývá hodnocení finanční situace podniku a následně srovnání výsledků s konkurenční firmou. Při této analýze se využívají různé finanční analýzy a ukazatele, které nám určí, v jaké hospodářské situaci ...
  • Stanovení hodnoty podniku 

    Homolková, Kristýna
    Tato diplomová práce se věnuje stanovení hodnoty podniku Dieffenbacher CZ hydraulické lisy, s. r. o. pomocí výnosových metod k 31.12.2017. Práce je rozdělena na teoretickou, praktickou část a vlastní návrh řešení. V ...