Now showing items 1-2 of 2

  • Slovanské gymnázium v Olomouci - hrubá vrchní stavba 

    Homolová, Sandra
    Předmětem mé bakalářské práce je technologie provedení hrubé vrchní stavby Slovanského gymnázia v Olomouci. Objekt je navržen z monolitických železobetonových konstrukcí. Práce obsahuje technologický předpis provedení ...
  • Stavebně technologický projekt lékárny v areálu FN Olomouc 

    Homolová, Sandra
    Předmětem mé diplomové práce je technologie provedení budovy lékárny v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Zabývám se zejména založením objektu na vrtaných pilotách a monolitickými konstrukcemi. Práce obsahuje technické ...