Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza řezných sil při vrtání šroubovitým vrtákem 

    Hon, Pavel
    Teoretická část této práce předkládá základní charakteristiky technologie vrtání, přehled technologií a nástrojů pro vrtání, detailnější popis šroubovitého vrtáku, rozbor sil při vrtání a způsoby namáhání a výpočtu ...
  • Třískové hospodářství obráběcího stroje 

    Hon, Pavel
    Tato práce je rozdělena do tří částí – teoretický přehled součástí třískového hospodářství, návrh třískového hospodářství zadaného výrobního úseku a návrh konstrukce třískového dopravníku pro zadaný obráběcího stroje. ...