Now showing items 1-20 of 63

 • 2D lokalizace pomocí CCD kamery 

  Kubr, Jiří
  Tato práce se zabývá porovnáním vlastností metod pro nalezení vzájemného posunu obrazů. Byly testovány dva algoritmy, metoda korelace obrazů a metoda vzájemné korespondence významných bodů. Aby bylo možné rozhodnou o jejich ...
 • 3D měření pomocí řádkových kamer 

  Kluka, Daniel
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou algoritmu na spracovanie obrazu pomocou riadkovej kamery. K úspešnému snímaniu predchádza tvorba algoritmu na korekciu sústavy, ktorý je potrebný pri spracovaní obrazu. Vývoj algoritmov ...
 • Automatická kalibrace robotického ramene pomocí kamer/y 

  Adámek, Daniel
  K nahrazení člověka při úloze testování dotykových embedded zařízení je zapotřebí vyvinout komplexní automatizovaný robotický systém. Jedním ze zásadních úkolů je tento systém automaticky zkalibrovat. V této práci jsem se ...
 • Automatická kontrola kvality software na embedded zařízení 

  Pernikář, Aleš
  Tahle práce se zabývá automatizací testování software a hardware pomocí robotického testovacího manipulátoru a systému RQA. Jejím cílem je navrhnout rozhraní pro chytrou tvorbu testovacích scénářů s využitím robotického ...
 • Automatické nastavení parametrů objektivu a orientace kamery 

  Zeman, Martin
  V projektu se řeší problematika nastavování parametrů objektivu (fokus, clona, zoom). Dále je práce zaměřena na detekci terče ve scéně a natáčení kamery za tímto objektem. Součástí projektu je i řešení ekvalizace histogramu.
 • Automatické ostření s využitím CAN-EF modulu 

  Ižarík, Marek
  Predmetom tejto diplomovej práce je návrh, testovanie a implementácia algoritmov automatického ostrenia pre fotografický objektív Canon s použitím CAN-EF modulu, pričom jednou z požiadaviek je možnosť priebežného ostrenia ...
 • Automatické polohování zpětného zrcátka 

  Návara, Marek
  Tato práce řeší návrh funkčního zařízení, které bude schopno automaticky polohovat zpětná zrcátka dle polohy obličeje řidiče. Měření pozice obličeje vůči zrcátku zajišťuje stereovidění dvou webkamer. Zařízení je postaveno ...
 • Čtecí zařízení mikroteček 

  Červinka, Luděk
  Mikrotečky jsou velmi malé prvky, sloužíci k ochraně věcí. Tento projekt se zabývá detekci a analýzou mikroteček. Práce se skládá ze dvou hlavních části. První část popisuje konstrukci hardwaruvého zařízení, volby optiky ...
 • Design and simulation of solutions to reduce the thermal resistance of lighting systems 

  Janáková, Ilona; Honec, Peter; Tulis, Vojtěch (IFAC, 2019-10-29)
  The paper focuses on some essential steps in the development of high power line light. The research within the solved project deals with the development of a special extruded profile with a cooling channel and with heat ...
 • Detekce a počítání automobilů v obraze (videodetekce) 

  Kozina, Lubomír
  V diplomové práci na téma Detekce a počítání automobilů v obraze (videodetekce) jsem se zabýval vyhledáváním pohybujících se objektů v sekvenci na sebe navazujících snímků z dopravní kamery. V práci jsou popsány různé ...
 • Detekce a počítání LED s využitím SSE instrukcí 

  Stachera, Tomáš
  Témou tejto diplomovej práce je vytvoriť sadu inštrukcií pre detekovanie a počítanie LED na paneli výkonového zdroja s použitím algoritmov s SSE inštrukciami. Cieľom bude porovnať čas potrebný na spracovanie jednotlivých ...
 • Detekce a rozpoznání dopravního značení 

  Dvořák, Michal
  Cílem práce je vytvoření algoritmů pro detekci a rozpoznání dopravních značek v obraze. Výsledný program bude zpracovávat reálná data z kamery zabudované v automobilu. Z tohoto důvodu je důraz kladen na spolehlivost detekce ...
 • Detekce a rozpoznávání dopravních značek 

  Číp, Pavel
  Práce se zabývá diskuzí nad metodami detekce a rozpoznávání dopravních značek v městském i mimoměstkém prostředí. Předpokladem pro realizaci systému je zabudovaná kamera, obvykle ve zpětném zrcátku automobilu, snímající ...
 • Detekce nánosu UV lepidla 

  Pavelka, Radek
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu kontrolního kamerového systému pro detekci vad při nanášení UV luminiscenčního lepidla, spojujícího dno papírového pytle. Během práce byl vytvořen a otestován program pracující s ...
 • Detekce sváru na polotovaru 

  Hvizdák, Lukáš
  HVIZDÁK, Lukáš. Detekce svaru na polotvaru. Semestrální práce. Cílem semestrální práce je návrh řešení a výběr komponentů pro detekci svaru na polotovaru za účelem zvýšení spolehlivosti a přesnosti detekce než současný ...
 • Detekce vad potisku 

  Boček, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro vizuální kontrolu potisku loga na propiskách. Ke snímání objektu je využito řádkové kamery. Řízení celé jednotky a zpracování pořízených dat zajišťuje mikropočítač ...
 • Detekce vad vláknitého materiálu užitím metod strojového učení 

  Lang, Matěj
  Cílem této diplomové práce je automatizace detekce vad ve vláknitých materiálech. Firma SILON se již přes padesát let zabývá výrobou jemné vaty z recyklovaných PET lahví. Tato vata se následně používá ve stavebnictví, ...
 • Detektor vad s využitím CIS senzoru 

  Komzák, Daniel
  Diplomová práce se zabývá zkoumáním CIS senzorů, jejich parametrů a průzkumem trhu. Obsahuje také srovnání senzorů s řádkovými kamerami, které se používají k podobným účelům, tedy v tomto případě ke skenování obalového ...
 • Gamifikace vidozáznamu robotů sledujících čáru 

  Soboňa, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá spracovaním trajektórie vozidla sledujúceho čiernu čiaru na nemennom bielom pozadí a následným porovnávaním kvality prejdenia tejto dráhy jednotlivými vozidlami. V prvej časti práce je ...
 • Goniofotometr 

  Ivor, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom goniofotometra a užívateľského rozhrania, schopného vyhodnotiť fotometrické parametre svetelných zdrojov, a svietidiel. Úvod práce obsahuje teoretické informácie týkajúce sa fotometrie, ...