Now showing items 1-8 of 8

 • Návrh na efektivnější motivaci nevyužité pracovní síly 

  Holčapek, Antonín
  Tato Diplomová práce se zabývá motivací nezaměstnaných lidí, kteří jsou nuceni hledat si novou práci. Popisuje klíčové problémy a jejich řešení, která by měla přispívat ke zvýšení motivace hledat práci. Konečný efekt těchto ...
 • Pracovní poměr - vznik a skončení 

  Holčapek, Antonín
  Abstrakt Tato práce si dává za cíl popsat problematiku pracovního poměru, jeho vzniku a skončení. Popisuje a hodnotí legislativní odlišnosti, které nastaly v této oblasti přijetím nového zákoníku práce.
 • Události č. 10/1998 

  Beran, Marek; Cenek, Miroslav; Dobiášová, Eva; Hobst, Leonard; Hons, Zdeněk; Honzík, Jan M.; Jan, Jiří; Kaláb, Petr; Konečná, Yvonne; Maar, Radek; Ruller, Tomáš; Schmeidler, Karel; Vokatá, Jaroslava (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1998)
 • Události č. 2/1998 

  Bogdálek, Jaroslav; Dvořák, Jiří; Ertl, Jan; Hendrychová, Petra; Hons, Zdeněk; Konečná, Yvonne; Krejčí, Renata; Lepková, Hana; Lukášová, Růžena; Melecká, Pavla; Mikuláštík, Tomáš; Mornstein, Vojtěch; Piskatý, Lubomír; Přerovská, Andrea; Rousová, Hana; Ruller, Tomáš; Ustohal, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1998)
 • Události č. 3/1998 

  Babič, Igor; Briš, Petr; Hons, Zdeněk; Jansa, Stanislav; Jursová, Nataša; Konečná, Yvonne; Krejčí, Renata; Kupcová, Vojtěška; Lapčík, Lubomír; Přerovská, Andrea; Rytíř, Vladimír; Schmeidler, Karel; Ustohal, Vladimír; Vavřín, Petr (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1998)
 • Události č. 4/1998 

  Cenek, Miroslav; Hobstová, Pavla; Hons, Zdeněk; Jursová, Nataša; Kazelle, Jiří; Konvička, Miloslav; Němeček, Petr; Rotreklová, Martina; Schmeidler, Karel; Stránský, Karel; Ustohal, Vladimír; Zábršová, Petra; Zmrzlý, Simeon (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1998)
 • Události č. 5/1998 

  Dobiášová, Eva; Havránek, Aleš; Hendrychová, Petra; Hobstová, Pavla; Hons, Zdeněk; Honzík, Jan M.; Kelča, František; Konečná, Yvonne; Kopecká, Pavlína; Kováčová, Eva; Přikrylová, Hana; Ptáčková, Iva; Salamon, David; Schmeidler, Karel; Šimek, Zdeněk; Šolc, František; Ustohal, Vladimír; Výšek, Pavel; Zemánková, Helena (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1998)
 • Události č. 8-9/1998 

  Adamec, Jiří; Filka, Miloslav; Fleischner, Petr; Hobstová, Pavla; Hons, Zdeněk; Hořava, František; Chybík, Josef; Kaplanová, Romana; Konečná, Yvonne; Konicar, Jakub; Krejčí, Renata; Říha, Jaromír; Schmeidler, Karel; Šlezinger, Miloslav; Ustohal, Vladimír; Vavřín, Petr; Werner, Jan; Zedník, Josef; Zmitko, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1998)