Now showing items 1-2 of 2

  • Ferorezonance v elektrických sítích 

    Benda, Tomáš
    Tématem této diplomové práce je seznámení se s feroresonančním jevem, vyskytujícím se v energetických systémech. Pojednává o možnostech jeho vzniku, problémech jež s ním souvisí a prevencí nutnou k zamezení škod na zařízeních. ...
  • Výsuvná část VN rozváděče SR12 se stykačem VSC7 

    Sojka, Tomáš
    Bakalárska práca sa zaoberá vývojovom retrofitu – výsuvnej časti pre rozvádzač vysokého napätia. Obsahuje krátku rešerš o rozvádzačoch vysokého napätia, popis metódy retrofitovania a kompletný návrh výsuvnej časti so ...