Now showing items 1-2 of 2

  • Kampus MU Brno (zelená etapa) - stavebně technologický projekt 

    Honzík, Roman
    Předmětem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu pro hlavní technologické etapy stavby Univerzitní kampus Bohunice (zelená etapa). Jedná se o stavbu složenou z devíti pavilonů, které jsou mezi ...
  • Vienna Point I Brno – hrubá vrchní stavba 

    Honzík, Roman
    Cílem mé bakalářské práce je stavebně-technologické řešení vrchní hrubé stavby objektu Vienna Point I. Konkrétní řešení závisí na vhodné volbě pracovního postupu pro montáž ocelové konstrukce, který bude v ideálním poměru ...