Now showing items 1-2 of 2

  • Modernizace zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě 

    Honzírek, Stanislav
    Tato bakalářská práce se zabývá modernizací zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě. Teoretická část se věnuje jednotlivým způsobům přípravy teplé vody v bytových domech a metodám návrhu zásobníkového ...
  • Zdravotně technické instalace v bytovém domě 

    Honzírek, Stanislav
    Diplomová práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi bytového domu v Brně. Teoretická část se věnuje analýze tématu se zaměřením na způsoby přípravy teplé vody v bytových domech. Projektová část následně řeší zdravotně ...