Now showing items 1-1 of 1

  • Grafenový fotodetektor využívající plazmonických efektů 

    Horáček, Matěj
    Tato práce se zabývá vývojem nového hybridního zařízení pro fotodetekci, jehož princip se opírá o dvě velmi významné a aktuální oblasti současného vědeckého výzkumu – grafen a plazmonika. Vlastní odezva grafenu na dopadající ...