Now showing items 1-16 of 16

 • Aplikace pro zobrazení struktury konečného automatu 

  Polcer, Ondřej
  Cílem práce je aplikace, která převádí textovou podobu konečného automatu na tzv. "stavový diagram", který je obecně pro vyjádření vzájemných vazeb názornější, než textová forma. Nejprve se strojová podoba konečného automatu ...
 • A Combination of Automata and Grammars 

  Kučera, Jiří
  V této práci byly zavedeny a studovány nové systémy formálních modelů, zvané stavově synchronizované automatové systémy stupně n . Výpočet je v těchto prezentovaných systémech řízen pomocí slov patřících do konečného ...
 • Editor kaligrafie s rozpoznáváním japonských znaků 

  Horáček, Petr
  Práce řeší problematiku vytvoření aplikace pro podporu výuky japonských znaků. Její součástí je i stručný přehled vývoje a podob japonského písma. Diskutuje některá existující řešení a na základě jejich studia stanovuje ...
 • Filtrace varování překladačů 

  Krajčovičová, Mária
  Cílem bakalářské práce bylo navržení a vytvoření programu, který fi ltruje varování bez zásahu do zdrojového kódu. Práce se zabíva překladači GCC, Clang, Javac a GHC, jejich funkčností a varováními, které tyto překladače ...
 • Generování kódu optimalizovaných matematických operací 

  Beneš, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením jednoduchého programovacího jazyka pro práci s matematickými operacemi. Hlavním cílem práce je vytvořit kompilátor tohoto jazyka, který pro generování instrukcí cílového kódu využívá ...
 • Gramatiky s rozptýleným kontextem a jejich aplikace v analýze přirozených jazyků 

  Kajan, Dušan
  Obsahem práce je vytvoření metody, která by umožnila automatizované zpracování přirozeného jazyka s využitím gramatik s rozptýleným kontextem. Toho je dosaženo zavedením upravené metody syntaktické analýzy shora dolů, ...
 • Hluboké zásobníkové automaty konečného indexu 

  Poncová, Vendula
  Tato práce představuje několik modifikací hlubokých zásobníkových automatů s ohledem na redukci počtu stavů nebo nevstupních symbolů. Je ukázáno, že síla hlubokých zásobníkových automatů konečného indexu není ovlivněna ...
 • Logická hra Futoshiki 

  Benedikti, Tomáš
  Tato práce se zaobírá problematikou logických her a hlavolamů. Hlavním zaměřením je hra Futoshiki, její historie a pravidla. Detailně se popisují algoritmy použité ve vytvořené aplikaci, od jejich návrhu po implementaci. ...
 • Modifikované hluboké zásobníkové automaty 

  Škvařilová, Radka
  Tato práce představuje dvě nové modifikace hlubokých zásobníkových automatů - bezestavové hluboké zásobníkové automaty a paralelní bezestavové hluboké zásobníkové automaty.V teoretické části jsou zavedeny formální definice ...
 • Podpora práce s formuláři ve webovém prohlížeči 

  Čekan, Ondřej
  Tato práce se zabývá tvorbou doplňku do vybraného webového prohlížeče, který má uživateli usnadnit práci s webovými formuláři. Dokument popisuje způsoby automatického vyplňování údajů do formulářů a principy jejich uložení. ...
 • Popis japonských znaků 

  Holáň, Jakub
  Japonský jazyk má z historických důvodů velmi komplikovanou ortografickou stránku skládající se z více různě propojených abeced, kde jednotlivé znaky mohou být jak logogramy (znaky reprezentující celá slova) tak fonogramy ...
 • Rule-restricted Automaton-grammar transducers: Power and Linguistic Applications 

  Čermák, Martin; Horáček, Petr; Meduna, Alexander (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  This paper introduces the notion of a new transducer as a two-component system, which consists of a nite automaton and a context-free grammar. In essence, while the automaton reads its input string, the grammar produces ...
 • Síťová hra typu dáma 

  Semerád, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá deskovou hrou dáma. Shrnuje její historii a hry, ze kterých se vyvinula do podoby, jakou známe dnes. Práce probírá jednotlivé verze pravidel, které se po světě hrají. Dále se zabývá rozborem ...
 • Synchronní formální systémy založené na gramatikách a převodnících 

  Horáček, Petr
  Tato disertační práce studuje synchronní formální systémy založené na gramatikách a převodnících a zkoumá jak jejich teoretické vlastnosti, tak i perspektivy praktických aplikací. Práce představuje nové koncepty a definice ...
 • Syntaktická analýza založená na maticových gramatikách 

  Brindza, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá syntaktickou analýzou založenou na maticových gramatikách. V teoretické části nejdříve přináší několik různých pohledů na tento typ řízených gramatik a zkoumá podobnosti s klasickými ...
 • Systémy paralelních gramatik 

  Skácel, Jiří
  Tato práce definuje kooperující distribuované gramatické systémy založené na E0L systémech namísto bezkontextových gramatik. Zkoumá jejich generativní sílu především vzhledem k ET0L systémům. Připomíná hlavní závěry o CD ...