Now showing items 1-3 of 3

 • Knihovna pro generování čárových kódů 

  Horáček, Tomáš
  Tato práce se v teoretické části zabývá popisem lineárních, skládaných a dvoudimenzionálních čárových kódů. Důraz je kladen na popis QR kódu. V praktické části práce je popsána implementace knihovny pro generování ...
 • Nové trendy v oblasti dendrochronologie 

  Horáček, Tomáš
  Tato práce se zabývá popisem současných a experimentálních metod odběru vzorků pomocí presslerova nebozezu, výřezů z kmene, fotografie, rentgenu, počítačové tomografie a magnetické rezonance na poli dendrochronologického ...
 • Počítačová podpora výpočtů v energetice a nové trendy v simulacích 

  Horáček, Tomáš
  Počítačová podpora výpočtů se v současné době velmi rozvíjí a díky stále výkonnějším počítačům a sofistikovanějším simulátorům je možné modelovat čím dál složitější problémy ve stále větším množství inženýrských oborů. ...