Now showing items 1-8 of 8

 • Bytový dům - návrh a posouzení vybraných ŽB prvků 

  Jakoubek, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na statické řešení monolitické spojité železobetonové stropní konstrukce a trojramenného schodiště v pětipodlažním bytovém domě. Celá konstrukce je navržena z železobetonu. Pro stanovení účinků ...
 • Konstrukční lamelové dřevo vyztužené kompozitními materiály 

  Kovács, Pavel
  Diplomová práce popisuje experimentální program, který zkoumá zesílení nosníků z lepeného lamelového dřeva pomocí kompozitní výztuže. Práce porovnává chování nosníků zesílených kompozitní výztuží s nosníkem nevyztuženým a ...
 • Kotvení předpjaté frp výztuže pro betonové konstrukce 

  Girgle, František; Horák, David; Štěpánek, Petr; Laníková, Ivana; Šimůnek, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Předpětí FRP výztuže v betonových konstrukcích eliminuje její negativní vlastnost, kterou je nízký modul pružnosti. Článek popisuje vyvinutý způsob kotvení, který požívá FRP materiály i pro kotevní oblast. Základní princip ...
 • Návrh a posouzení vybraných prvků patrového objektu 

  Ducháč, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení vybraných prvků patrové budovy. Celá nosná konstrukce je navržena z železobetonu. Mezi posuzovanými prvky jsou sloupy, stropní lokálně podepřené desky, patky a schodiště. Práce ...
 • Návrh dřevobetonové spřažené stropní konstrukce 

  Válek, Jakub
  Rekonstrukce u stávajících domů je v dnešní době častá problematika. Práce pojednává o možnostech zesílení dřevěných stropů se zaměřením na zesílení stropu nadbetonovanou deskou. Takto řešená sanace stropu je žádoucí z ...
 • Návrh meandrovité antény pro RFID aplikaci 

  Horák, David
  Tato práce pojednává o problematice RFID tagů. V první části je prezentován celkový přehled existujících RFID systémů se zaměřením na pasivní UHF tagy a jejich přínos při využití v logistickém řetězci. Následuje popis ...
 • Planární anténní řady pro RFID aplikace 

  Pochobradský, Jakub
  Práce popisuje základní principy radiofrekvenční identifikace, základní vlastnosti flíčkových antén, možnosti jejich napájení a návrh planárních anténních řad. Podrobně jsou probrány možnosti impedančního přizpůsobení. V ...
 • Statické řešení vybraných železobetonových částí objektu 

  Hrvolová, Markéta
  Cílem bakalářské práce je statické řešení vybraných železobetonových částí objektu včetně výkresové dokumentace. Práce popisuje návrh a posouzení monolitické konstrukce stropu a schodišťové desky podle 1. a 2. mezního ...