Now showing items 1-20 of 23

 • 3D tištěná směrová anténa 

  Dvořák, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá studiem směrových antén s následným návrhem a optimalizací trychtýřové antény integrované do substrátu v pásmu Ka (26,5 - 40 GHz). První část práce obsahuje teoretický rozbor jednotlivých ...
 • 3D tištěná směrová anténa 

  Dvořák, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá studiem směrových antén s následným návrhem a optimalizací trychtýřové antény integrované do substrátu v pásmu Ka (26,5 - 40 GHz). První část práce obsahuje teoretický rozbor jednotlivých ...
 • Dielektrická rezonátorová anténa integrovaná do substrátu 

  Jedlička, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dielektrické rezonátorové antény v mikrovlnném pásmu X, kde je rezonátor tvořen pomocí perforací mikrovlnného substrátu. Celá anténa je tvořena dvěma vrstvami. Anténa je napájená vlnovodem ...
 • Mikrokogenerační jednotka na biomasu na bázi lopatkového stroje 

  Horák, Jiří
  Práce se zabývá teoretickým návrhem mikrokogenerační jednotky s horkovzdušnou turbínou využívající energii ze spalování biomasy. V první části jsou vytvořeny modelové příklady spotřeby energií typického rodinného a bytového ...
 • Mikropásková anténa s kruhovou polarizací s možnosti výběru typu polarizace 

  Holek, Karel
  Cílem práce bylo navrhnout a realizovat vhodnou mikropáskovou anténu s kruhovou polarizací s možností výběru typu polarizace pro kmitočet 2,4 GHz. V první části diplomové práce jsou popsány všeobecné poznatky o mikropáskových ...
 • Modelování mikrovlnných struktur na bázi SIIG 

  Teplý, Tomáš
  Dobře známý dielektrický vlnovod se zemní deskou dosahuje v oblasti milimetrových vln zajímavých výsledků. Oproti běžným typům vedení a vlnovodů se vyznačuje především svým nízkým průchozím útlumem pro kmitočty blížící se ...
 • Návrh aplikace pro Android a její strategie monetizace 

  Doležel, Filip
  Bakalářská práce se zabývá návrhem mobilní aplikace pro platformu Android. Posuzuje implementační nástroje určené pro tento vývoj, následně obsahuje návrh implementace a testování, což je nedílnou součástí tvorby aplikace. ...
 • Návrh financování výstavby nízkoenergetického domu 

  Horák, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem optimální varianty financování výstavby nízkoenergetického domu. V úvodní části je popsána charakteristika dvou produktů určených k financování bydlení, a to hypotečního úvěru a stavebního ...
 • Návrh manipulačního stolu pro otáčení obrobků 

  Horák, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem manipulačního stolu pro otáčení předmětů, potažmo rozličných obrobků, polotovarů či hotových výrobků, kolem vodorovné osy. Jde o manipulátor pro předměty, u kterých je nutné v průběhu ...
 • Návrh periodických struktur pro zvýšení směrovosti dielektrických rezonátorových antén 

  Slavíček, Radek
  Práce se zabývá lineárně polarizovanou dielektrickou kvádrovou rezonátorovou anténou (DRA) pracující v základním módu TEy11 a módu vyššího řádu TEy131 při f0 = 10GHz obklopená zádržnou elektromagnetickou strukturou (EBG). ...
 • Návrh vytápění budovy s uplatněním procesu informačního modelování 

  Horák, Jiří
  Obsahem této diplomové práce je zpracování vytápění bytového domu ve městě Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín. K zpracování byl použit program Revit, ve kterém byly provedeny i některé výpočty. Dále byla ověřena korektnost ...
 • Nositelná rektifikační anténa pro RF sklízení energie 

  Kokolia, Martin
  Cílem této diplomové práce, je vyrobit rektifikační anténu, které by díky použití textilního substrátu byla integrovatelná do oděvu. První část se zabývá možnostmi využití různých komunikačních kanálů a služeb pro dosažení ...
 • Ohřívání ztrátového vlnovodu 

  Tichý, Jakub
  Tato práce se zabývá modelováním vlnovodu s obdélníkovým příčným průřezem v programu Comsol Multiphysics a jeho optimalizací pomocí PSO algoritmu v programu MATLAB. Praktická část popisuje vybuzení elektrické vlny na různých ...
 • Optimalizace antén na EBG substrátech tzv. kolonií mravenců 

  Wilder, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací antén na EBG substrátech pomocí metody kolonie mravenců (ACO). Tato metoda vychází z komunikačních mechanismů reálné kolonie mravenců. V první části této práce je rozebrána teorie ...
 • Planární antény na substrátech s elektromagnetickými zádržnými pásmy 

  Horák, Jiří
  Planární antény se využívají v mnoha oblastech techniky. Do skupiny planárních antén se řadí hlavně mikropáskové antény, které jsou velmi oblíbené pro jejich přednosti, jako je nízká hmotnost, nízký profil, snadná výroba ...
 • Planární antény se speciálními krycími vrstvami 

  Zdráhal, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním planárních antén se speciálními krycími vrstvami v programu CST Microwave Studio. Pozornost je zaměřena na substráty s elektromagnetickými zádržnými pásmy. V první části je rozebrán ...
 • Rektifikační anténa 

  Makarov, Vitalii
  Tato práce popisuje různé metody bezdrátového přenosu energie: elektromagnetická indukce, elektrostatická indukce, laserové záření, přenos energie pomocí mikrovln. Dále je práce zaměřena na bezdrátový přenos pomocí mikrovln. ...
 • Snižování rizika v podnikání firmy 

  Horák, Jiří
  Diplomová práce vymezuje teoretické a metodické přístupy používané při řízení a snižování rizik v podnikání firmy. Obsahuje analýzu externích a interních rizikových faktorů, které působí na analyzovanou firmu a analýzu ...
 • Štěrbinová anténa 

  Dvořák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou štěrbinových antén na bázi technologie vlnovodu s mezerou, který umožňuje pracovat ve vysokých kmitočtech. Obsahuje teoretické poznatky o anténách a vlnovodech, které jsou dále ...
 • Štěrbinová anténa pro pásmo X 

  Buriánek, František
  Práce seznamuje čtenáře s problematikou štěrbinových antén. Zabývá se návrhem a simulací štěrbinové antény pro pásmo X v programu CST Microwave Studio. Je zde popsán postup včetně veškerých nastavení potřebných pro správný ...