Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza a návrh informačního systému pro společnost STAVOČ spol. s r.o 

  Soukop, Martin
  ABSTRAKT Tato práce se zabývá analýzou a návrhem informačního systému pro společnost STAVOČ spol. s r. o., která se zabývá zemními pracemi, stavebními prácemi, rekonstrukcemi a zámečnictvím. Práce je rozdělena do tří ...
 • Bezpečnost bezdrátové sítě poskytovatele internetových služeb 

  Parolek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou stavu bezpečnosti bezdrátové sítě poskytovatele internetových služeb, konkrétně společnosti Net-Connect s.r.o. Identifikuje slabá místa a navrhuje opatření, která vedou ke zvýšení ...
 • Industry 40 Testbed Autonomous “Ice Crusher“ Cell 

  Horák, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This article describes design and creating an autonomous cell called „ice crusher“ designed to be used as a part of Industry 4.0 testbed. The testbed is supposed to simulate a small factory and is used to demonstrate parts ...
 • Lineárně polarizovaná štěrbinová anténní řada na bázi HMSIW 

  Horák, Lukáš
  V této praci jsou představeny lineárně polarizované antenní řady na bázi HMSIW. První antenní řada se skládá ze čtyř slotů ve tvaru písmene U. Druhá antenní řada se skládá ze čtyř slotů ve tvaru písmene U a tří patchů, ...
 • Návrh informačního systému 

  Horák, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh informačního systému, zaměřujícího se na rezervování termínů. Informační systém je navrţen ve spolupráci se společností ARTiiS GROUP a. s.
 • Návrh informačního systému 

  Horák, Martin
  Cílem této diplomové práce je návrh informačního systému, zaměřujícího se na správu koncertů a vystoupení hudebního tělesa. Informační systém je navržen ve spolupráci se společností Limeta Apps s.r.o
 • Návrh, konstrukce a programové vybavení autonomní buňky "Drtič ledu" pro testbed Průmyslu 4.0 

  Horák, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a realizace autonomní buňky „Drtič ledu“, která je jednou ze součástí testbedu. Hlavní prvky buňky jsou automat PLC 1200 a HMI touch panel, pomocí kterých je buňka řízena a kontrolována. ...
 • Podnikatelský plán 

  Horák, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na sestavení podnikatelského záměru pro čajovnu japonského typu. V teoretické části jsou definovány základní pojmy např. podnikatel, podnik, podnikání, podnikatelský záměr. Dále obsahuje ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Parolek, Pavel
  Má diplomová práce se zaměřuje na analýzu informačního systému místní samosprávy, konkrétně na městském úřadě v Břeclavi. Posuzuje efektivnost informačního systému, identifikuje slabá místa a navrhuje opatření vedoucí k ...
 • Použití standardu ISA 95 pro část výrobní linky 

  Horák, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací standardu ISA-95 na vytvořenou výrobní linku. V teoretické části je popsán standard a jeho modely, dále pak jednotlivé zvolené softwary, které pro aplikování standardu byly ...
 • Vizuální nástroj pro tvorbu aplikací ve zpracování obrazu 

  Horák, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením nástroje pro vizuální tvorbu aplikací ve zpracování obrazu, které se provádí pomocí grafického propojování funkčních bloků. Grafické propojování je realizováno pomocí tzv. node ...
 • Využití GPU pro akcelerované zpracování obrazu 

  Horák, Lukáš
  Akceleraci zpracování obrazu lze provést více způsoby. Tato práce se zaměří na novou technologii využívající grafické procesory s architekturou, která umožňuje univerzální využití. Architektura nese název NVIDIA CUDATM ...
 • Zvyšující DC/DC měnič řízený mikrokontrolérem 

  Horák, Lukáš
  Obsahem bakalářské práce je předělání zvyšujícího DC/DC měniče z analogového řízení na digitální pro firmu RADAN s.r.o. Tento projekt obsahuje srovnání dvou spínaných zdrojů a jejich možnost řízení, změna původního analogového ...