Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza stability kovových výztužných profilů při tlakovém zatížení pomocí metody konečných prvků 

  Hála, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá ztrátou stability kovového výztužného profilu. První část zahrnuje rešerši vybraných analytických metod. Další část se zabývá numerickým řešení, včetně tvorby vhodného výpočtového modelu a ...
 • Analýza stárnutí vybraných materiálů stokových sítí 

  Horák, Marek
  Předkládaná disertační práce se zabývá analýzou stárnutí betonových a železobetonových trub stokových sítí. Stárnutí stokové sítě je zapříčiněno několika důvody, a to abrazí materiálu, chemickou a biologickou korozí a ...
 • Dopravní vrtulníky 

  Rybka, Slavomír
  Obsahem bakalářské práce je seznámení se ze vznike vrtulníkové techniky od počátku jejich vývoje až po současnost. Práce zahrnuje přehledné rozdělení dopravních vrtulníků na základě jejich charakteristických prvků konstrukce. ...
 • Experimentální stanovení zatížení letounu 

  Dratva, Jakub
  Diplomová práce se zabývá experimentálním stanovením pevnostních charakteristik letounu. Konkrétně je pomocí letového měření stanoven ohybový moment na křídle. V práci je zahrnuta teoretická báze pro tenzometrické měření ...
 • Funkční zkouška tepelného spínače pro prostředí planety Mars 

  Mašek, Jakub
  Diplomová práce se zabývá studiem projektu tepelného spínače a dosažených výsledků. Zaměřuje se především na vývoj zařízení pro zkoušení tepelného spínače v podmínkách odpovídající prostředí planety Marsu. První část práce ...
 • Kalibrace experimentálního zařízení pro testování kosmických technologií 

  Lazar, Václav
  Diplomová práce se zabývá možnosti kalibrace experimentálního testovacího zařízení. Zejména se věnuje návrhu termálního matematického modelu popisujícího tepelné procesy uvnitř zařízení v průběhu měření tepelné vodivosti ...
 • Kompostárny v České republice 

  Glombová, Pavla
  Cílem bakalářské práce je popis problematiky biologického zneškodňování rozložitelných odpadů procesem kompostování. Zabývá se nejdůležitější platnou legislativou užívanou v tomto odvětví, technologiemi kompostování a ...
 • Letadla s charakteristikami VTOL a STOVL 

  Kováčik, Matej
  Rešeršná práca, ktorá sa zaoberá koncepciami a charakteristikami lietadiel v kategórii VTOL a STOVL. Hlavná časť textu sa zaoberá výhodami a nevýhodami riešení konkrétnych problémov, a to použitím rôznych pohonných jednotiek, ...
 • Návrh dvoumotorového letounu kategorie pro sběrnou dopravu 

  Horák, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem verze letounu EV-55 Outback, vybavené přetlakovou kabinou. Jsou v ní uvedeny obecné zásady a požadavky předpisů na konstrukci přetlakových kabin. Obsahuje návrh úpravy trupu oproti nepřetlakované ...
 • Návrh podvozku VUT200 TwinCobra 

  Novák, Josef
  Hlavním cílem diplomové práce je návrh variant konstrukčního řešení uspořádání a zatahování hlavního podvozku letounu VUT200 TwinCobra. Pro každou variantu je určen rozvor respektive rozchod podvozkových noh v závislosti ...
 • Návrh přípravku pro měření kritického napětí ztráty stability tenkostěnných L-profilů 

  Polčák, Marek
  Bakalářská práce se věnuje ztrátě stability tlakem namáhaných tenkostěnných hliníkových pro-filů, které tvoří významnou součást leteckých konstrukcí. Tyto profily se testují zkouškou tla-kem, pomocí které se zjišťuje ...
 • Netradiční koncepce letadel 

  Musil, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o koncepcích letadel, které jsou z konstrukčního nebo jiného pohledu netradiční. Jednotlivé kapitoly popisují vybrané koncepce a uvádí konkrétní příklady letounů. Práce je rozdělená na dvě ...
 • Pevnostní analýza nosníku s tenkou stojinou - vliv otvorů a tahového pole 

  Horák, Marek
  Při návrhu konstrukce letounu je kladen velký důraz na dosažení vysoké hmotnostní efektivity. Tato práce je zaměřena na pevnostní analýzu nosníků s tenkou stojinou s otvory i bez otvorů, které jsou jednou z nejdůležitějších ...
 • Přehled miniaturních bezpilotních prostředků 

  Krejčí, Jan
  Bakalářská práce se zabývá přehledem miniaturních bezpilotních letounů. Je zde uveden jejich stručný historický vývoj, rozdělení bezpilotních prostředků a vymezení kategorie MAV, přehled vybraných zástupců kategorie MAV a ...
 • Přestavba letounu Z 142 s pohonnou jednotkou LYCOMING 

  Šurkala, Martin
  Cílem diplomové práce je náhrada stávající pohonné jednotky M 337AK letounu Zlin 142 za pohonnou jednotku typu Lycoming s odpovídající vrtulí. Dalším úkolem je zástavba příďového podvozku typu VUT 100. První část této práce ...
 • Tepelný přechodový odpor plošných kontaktů 

  Mateášik, Timko Marek
  Bakalárska práca rieši tepelné prechodové odpory rovinných povrchov v kontakte pre účely projektu tepelného spínača. Zameriava sa hľadanie vhodného matematického modelu na predikciu tepelných prechodových odporov ako možného ...
 • Thermo-vacuum test chamber development for heat switch testing in simulated Martian conditions 

  Mašek, Jakub; Brožek, Petr; Horák, Marek (Brno University of Technology, 2017-05-15)
  In the fall of 2014 the Institute of Aerospace Engineering had been awarded by contract to perform Miniaturized Heat Switch testing. The Miniaturized Heat Switch was the unique technology developed by Italian company Aero ...
 • Vztlaková mechanizace křídla 

  Rakovský, Kristián
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vztlakovej mechanizácie krídla. V práci je uvedený účel vztlakovej mechanizácie, rozdelenie prostriedkov vztlakovej mechanizácie, stručný náhľad do ich histórie a ich bližší popis ...