Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza výhodnosti pojistných produktů 

  Smolík, Kamil
  Bakalářské práce se zabývá analýzou výhodnosti životního pojištění a penzijního připojištění pro zaměstnavatele i pro jednotlivce. Podrobně popisuje charakteristiky těchto produktů včetně rozboru právních norem, které je ...
 • Automatic Defect Detection Of Printed Circuit Board 

  Horák, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Visual inspection of the printed circuit boards (PCB’s) by human controllers is becoming impossible with the increasing complexity and miniaturization of the circuit boards. To achieve high reliability of the PCB’s ...
 • Bezdrátový mesh protokol pro FreeRTOS 

  Horák, Martin
  Bakalářská práce si klade za cíl v teoretické části představit princip fungování mesh sítí, jejich praktického využití, stručnému představení mesh protokolu a standartu 802.15.4. Dále představuje operační systémy reálného ...
 • Design snídaňového stolku 

  Horák, Martin
  Hlavním cílem této práce je navrhnout praktický snídaňový stolek, který by svou multifunkčností usnadnil a zpříjemnil některé lidské činnosti v domácnosti, jako například stravování v posteli, práci s počítačem a mnohé ...
 • Design terénního vozidla 

  Horák, Martin
  Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření designu terénního automobilu. Vůz se stal koncepční vizí ekologického off-roadu budoucnosti poháněného vodíkovými pa- livovými články. Další cíle práce jsou: vnést prvky tvarové ...
 • Detekce defektů 

  Horák, Martin
  Vizuální inspekce desek plošných spoju (DPS) lidmi se stává nemožná z důvodu zvyšující se komplexity a miniaturizace desek plošných spoju. K dosažení vysoké spolehlivosti DPS jsou výrobci nuceni vyvíjet nové metody inspekce, ...
 • Implementace OFDM v obvodu FPGA 

  Horák, Martin
  Diplomová práce je zamena na implementaci OFDM modemu do programovatelného obvodu FPGA. Výhody vyuití OFDM jsou zejmé, vysoká spektrální úinnost a robustnost vi mnohacestnému íení. Základní principy OFDM signál jsou proto ...
 • Modelování PLC komunikace s využitím Network Simulator-3 

  Horák, Martin
  Diplomová práce se zaobírá problematikou přenosu dat po silovém vedení se zaměřením na simulace přenosových funkcí. V teoretické části práce jsou shrnuty základní informace o PLC technologii a distribučních sítích, poté ...
 • Návrh informačního systému 

  Horák, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh informačního systému, zaměřujícího se na rezervování termínů. Informační systém je navrţen ve spolupráci se společností ARTiiS GROUP a. s.
 • Návrh informačního systému 

  Horák, Martin
  Cílem této diplomové práce je návrh informačního systému, zaměřujícího se na správu koncertů a vystoupení hudebního tělesa. Informační systém je navržen ve spolupráci se společností Limeta Apps s.r.o
 • Optimalizace vzniku pracovního poměru a uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u společnosti Radík, s.r.o. 

  Horák, Martin
  Bakalářská práce se bude zabývat problematikou pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Poskytne přehled o jejich výhodách a nevýhodách. Cílem této práce je zhodnocení výhod a nevýhod zaměstnávání ...
 • Personální činnosti v organizaci: Motivace 

  Horák, Martin
  Diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců ve zkoumané společnosti. Na základě empirického šetření jsou navrženy instrumenty, které zaměstnance stimulují k vyššímu pracovnímu výkonu. Zaměstnancům tyto instrumenty pomohou ...
 • Přijímač dálkového ovládání 

  Veverka, Vojtěch
  Tento semestrální projekt se zabývá návrhem obvodového zapojení přijímače dálkového ovladače, který bude sloužit jako řídící modul pro ovládání natáčení anténního rotátoru. Část práce je zaměřena na problematiku bezdrátového ...
 • Rotační ovladač k počítači 

  Olivík, Lukáš
  Tato práce popisuje sběrnici USB a konstrukci jednoduché HID periferie, připojující rotační enkodér jako ovládací prvek k počítači. Zahrnuje přehled vhodných mikroprocesorů, návrh zapojení, plošného spoje a mechanického ...
 • Sémantický popis obrazovky embedded zařízení 

  Horák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí prvků uživatelského rozhraní na obrázku displejetiskárny za použití konvolučních neuronových sítí. V teoretické části je provedena rešeršesoučasně používaných architektur pro detekci ...
 • Topology Reduction for Approximate Symbolic Analysis 

  Kolka, Zdeněk; Vlk, Martin; Horák, Martin (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  The paper deals with a procedure for approximate symbolic analysis of linear circuits based on simplifying the circuit model. The procedure consists of two main steps. First, network elements whose influence on the circuit ...
 • Zdroj přesného kmitočtu 

  Kopečný, Martin
  Bakalářská práce se zabývá popisem příjmu časového normálu DCF77. Tento signál je využitý jako zdroj referenčního signálu pro synchronizaci navrhovaného Zdroje přesného kmitočtu a tím zajišťuje jeho vysokou dlouhodobou ...