Now showing items 1-2 of 2

  • Internetový systém pro odesílání novinek emailem 

    Horák, Michael
    Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaciinternetového systému pro odesílání novinek e-mailem. Zejména se zaměřuje na práci s kontakty a jejich seskupování do skupin, editaci předpřipravených textů a samotné ...
  • Určení polohy stanic v síti Internet pomocí přenosového zpoždění 

    Horák, Michael
    Tato práce se zabývá zjištění geografické lokace stanice v síti internet pomocí měření zpoždění a implementací metody Constraint-Based Geolocation. Postupně je rozebrána problematika zpoždění v počítačových sítích a jeho ...