Now showing items 1-20 of 26

 • Charakterizace elektronové trysky 

  Horák, Michal
  Práce se zabývá problematikou elektronových zdrojů a elektronově optických systémů. Teoretická část se věnuje odvození vlastností elektrostatických a magnetických čoček, jejich vadám a programům používaných k simulacím v ...
 • Comparative study of plasmonic antennas fabricated by electron beam and focused ion beam lithography 

  Horák, Michal; Bukvišová, Kristýna; Švarc, Vojtěch; Jaskowiec, Jiří; Křápek, Vlastimil; Šikola, Tomáš (Springer Nature, 2018-06-25)
  We present a comparative study of plasmonic antennas fabricated by electron beam lithography and direct focused ion beam milling. We have investigated optical and structural properties and chemical composition of gold ...
 • Demonstrace vlastností značených grafů 

  Horák, Michal
  Tato práce prezentuje problematiku Petriho sítí jakožto modelovacího prostředku. Probrány jsou jejich vlastnosti a dělení na podtřídy, jejichž součástí jsou značené grafy. Cílem práce je analýza stavového prostoru Petriho ...
 • Diferenční zesilovače s bipolárními a unipolárními tranzistory 

  Mašlan, Stanislav
  Simulace a porovnání různých typů diferenčních zesilovačů.
 • Diferenční zesilovače s bipolárními tranzistory 

  Vyroubal, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá teorií diferenčních zesilovačů s bipolárními tranzistory, přehledem jejich základních zapojení a prozkoumání jejich vlastností za pomoci počítačové simulace programem OrCAD PSpice. Na ...
 • Elektronová mikroskopie a spektroskopie v plazmonice 

  Horák, Michal
  Tato práce se zabývá mikroskopickými technikami využívajícími elektronový a iontový svazek pro přípravu a charakterizaci plazmonických nanostruktur. Analytická elektronová mikroskopie je představena se zaměřením na aplikace ...
 • Independent engineering of individual plasmon modes in plasmonic dimers with conductive and capacitive coupling 

  Křápek, Vlastimil; Konečná, Andrea; Horák, Michal; Ligmajer, Filip; Stöger-Pollach, Michael; Hrtoň, Martin; Babocký, Jiří; Šikola, Tomáš (WALTER DE GRUYTER GMBH, 2020-03-01)
  We revisit plasmon modes in nanoparticle dimers with conductive or insulating junction resulting in conductive or capacitive coupling. In our study, which combines electron energy loss spectroscopy, optical spectroscopy, ...
 • Limits of Babinet’s principle for solid and hollow plasmonic antennas 

  Horák, Michal; Křápek, Vlastimil; Hrtoň, Martin; Konečná, Andrea; Ligmajer, Filip; Stöger-Pollach, Michael; Šamořil, Tomáš; Paták, Aleš; Édes, Zoltán; Metelka, Ondřej; Babocký, Jiří; Šikola, Tomáš (Springer Nature, 2019-12-01)
  We present an experimental and theoretical study of Babinet’s principle of complementarity in plasmonics.We have used spatially-resolved electron energy loss spectroscopy and cathodoluminescence to investigate electromagnetic ...
 • Mikrosimulační model dopravního uzlu Malá Amerika 

  Horák, Michal
  Bakalářská práce se zabývá modelováním dopravního proudu ve více navržených variantách uspořádání dopravní sítě. Varianty jsou vymodelovány pomocí programu Aimsun. Data současného provozu byla získána pozorováním v terénu. ...
 • Nábojové pumpy 

  Hála, Jaroslav
  Práce se zabývá problematikou správného výběru a simulace obvodů napěťových násobičů a nábojových pump používaných v elektrotechnice. Obsahem je výčet mnoha druhů a jejich vhodnosti pro různá použití za minimalizace nákladů.
 • Návrh jeřábu pro obecné použití, pro manipulaci na palubě plavidla 

  Dlužanský, Tomáš
  V diplomové práci je provedeno stručné porovnání konstrukčních variant jeřábů určených pro obecné použití na palubě plavidla. Dále se práce věnuje samotnému návrhu jeřábu s teleskopickým výložníkem a jedním kloubem. Důležitou ...
 • Návrh nástroje pro radiální vypínání trubek kapalinou 

  Horák, Michal
  Předložená diplomová práce se v úvodní části zabývá literární studií zaměřenou na technologii radiálního vypínání trubek. Následně jsou sepsány možné vzorce pro teoretické stanovení napěťově-deformačních parametrů materiálu ...
 • Návrh příhradového výložníku offshore jeřábu 

  Palatinus, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom výložníku offshore žeriavu s maximálnou nosnosťou 80 ton a vyložením 45 m. Návrh pozostáva z konštrukčného riešenia jeho nosnej oceľovej konštrukcie a pevnostnej analýzy na MKP modeli ...
 • Proudové zdroje a aktivní zátěž v bipolární technologii 

  Janík, Pavel
  Proudové zdroje s bipolárními tranzistory a jejich použití jako aktivní zátěže u zesilovačů.
 • Proudové zdroje a aktivní zátěž v technologii CMOS 

  Cihlář, Karel
  Proudové zdroje a aktivní zátěž v technologii CMOS, počítačová simulace.
 • Proudové zdroje s tranzistory řízenými elektrickým polem 

  Czajkowski, Ondřej
  Simulace proudových zdrojů s tranzistory FET.
 • Spirální šnekový dopravník 

  Horák, Michal
  Předmětem této bakalařské práce je návrh a konstrukční řešení vodorovného bezosého spirálového dopravníku pro dopravu cukru na dopravní vzdálenost 7,5 m. Úvodní část je zaměřena na teorii o spirálním dopravníku a dopravovaném ...
 • Statické a dynamické vlastnosti proudových zdrojů 

  Čech, Vojtěch
  Tato bakalářská práce popisuje základní vlastnosti proudových zdrojů a jejich využití jako proudová zrcadla. Zaměřuje se na nejčastější varianty, kde podrobně popisuje princip a vlastnosti proudového zrcadla podle Wilsona. ...
 • Studium elektronově optických systémů s porušenou rotační symetrií 

  Horák, Michal
  Tato práce se zabývá výpočty magnetické čočky, jejíž pólový nástavec má kvůli nepřesnostem ve výrobě porušenou rotační symetrii. Jsou diskutovány dva možné způsoby výpočtů - užití poruchové teorie a 3D výpočty. Jsou ...
 • Studium luminiscenčních vlastností organických polovodičů 

  Koňák, Petr
  Práce se zabývá využitím organických polovodičů k elektroluminiscenci. V úvodu práce je rozebrána problematika organických polovodičů, jejich struktur a dnešní využití. Dále se zabývá dodanými vzorky, jejich chemickým ...