Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh procesního řízení zakázky ve výrobním podniku 

    Horák, Roman
    Bakalářská práce se zabývá procesním řízením zakázky v podniku Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. Tato společnost se zaměřuje na výrobu odlitků z litin, slitin hliníku a slitin mědi. Dále vlastní specializovaná ...