Now showing items 1-9 of 9

 • HARDI dMRI Imaging Of Cervical Spinal Cord 

  Zimolka, Jakub; Piskořová, Zuzana; Svátková, Alena; Bednařík, Petr; Horák, Tomáš; Hok, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Our work established an automatic pipeline of cervical spinal cord high angular resolution diffusion imaging (HARDI) data. Our pipeline that projects the diffusion results into high-resolution anatomical space utilizes ...
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Horák, Tomáš
  Bakalářská práce řeší možnosti posilování konkurenceschopnosti stavební společnosti RISTEKO s.r.o. na stavebním trhu za pomocí marketingových nástrojů a prozkoumání srovnatelné konkurence s důrazem na pozitivně ovlivňující ...
 • Návrh procesního řízení zakázky 

  Horák, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na navržení přidané hodnoty průběhu zakázky ke splnění požadavků zákazníka společnosti IZONEX Group s.r.o., která působí na stavebním trhu. Práce je rozdělena na tři části. V první části jsou ...
 • Netradiční způsoby zvyšování výkonu spalovacích motorů 

  Horák, Tomáš
  Tato bakalářská práce shrnuje různé netradiční způsoby zvyšování výkonu spalovacích motorů. Součástí práce je popis historických, současně používaných a prototypových způsobů sloužících k tomuto účelu včetně principu jejich ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Horák, Tomáš
  Diplomová práce řeší problematiku posilování konkurenceschopnosti společnosti QUALITY GELATO DOLCE S.R.O., která provozuje cukrárny pod obchodním jménem AIDA. Teoretická část práce se zabývá poznatky z odborné literatury, ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Horák, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o možnostech financování pořízení dlouhodobého majetku do podniku. V oddílu teoretických východisek jsou detailně rozebrány jednotlivé pojmy k tématu financování dlouhodobého majetku. Navazuje ...
 • Vliv huminových kyselin na korozi oceli 

  Horák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vlivem huminových kyselin na korozi oceli ČSN 12020. Za tímto účelem byly provedeny potenciodynamické testy a elektrochemická impedanční spektrometrie (EIS) ve výluzích huminových kyselin, které ...
 • Základní rozpoznání živosti otisku prstu 

  Horák, Tomáš
  Tato práce se zaměřuje na rozpoznávání živosti otisků prstů založené čistě na softwarových metodách posuzujících příznaky pouze z jednoho snímku otisku prstu. Proto je jako první v této práci popsána problematika biometrie ...
 • Základní rozpoznání živosti otisku prstu 

  Horák, Tomáš
  Biometrická data jsou jedinečná, bezpečná a často používaná pro ochranu informací. I tak lze v některých případech detektory obelhat, a proto je potřeba živost kontrolovat. Tato práce se zaměřuje na základní rozpoznání ...