Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza způsobu vedení trasy přes sesuvné území dálnice D1 ve SR 

  Horňáková, Lenka
  Výstavba diaľnic na Slovensku sa vzhľadom k hornatému reliéfu stretáva s radou geotechnických problémov. Jedným z týchto problémov sa zaoberá aj táto diplomová práca, v ktorej je trasa diaľnice vedená zosuvným územím. ...
 • Metody realizace konstrukcí mělkých podzemních staveb 

  Vrána, Tomáš
  Bakalářská práce se v první teoretické části zabývá vytvořením základního přehledu o metodách realizace mělkých podzemních staveb. Dále zmiňuje nejdůležitější prvky používané při samotné realizaci. Ve druhé praktické části ...
 • Návrh ražby a primárního ostění Dřevnovického tunelu na stavbě vysokorychlostního železničního spojení Brno – Přerov 

  Bastl, Jiří
  Předmětem diplomové práce je návrh primárního zajištění výrubu Dřevnovického tunelu na stavbě vysokorychlostního železničního spojení Brno – Přerov. Práce se dále zabývá návrhem vhodné metody ražby tunelu, členěním samotného ...
 • Návrh ražby a primárního ostění tunelu na stavbě vysokorychlostního železničního spojení 

  Dostál, Tomáš
  Součástí modernizace železniční trati Brno-Přerov je v úseku mezi vesnicí Blažovice a městem Vyškov navržen tunel, skládající se z dvou jednokolejných tubusů přibližné délky 640 m. Tubusy jsou situovány do neogenních jílů ...
 • Návrh sekundárního městského kolektoru s důrazem na ochranu před průnikem podzemní vody 

  Vrána, Tomáš
  V první části se diplomová práce zabývá historii kolektorů, typy provádění a materiály z nichž jsou budovány. Zmiňuje metody a materiály chránící konstrukci před vlivem podzemní vody. Dále se práce věnuje návrhu a statickému ...
 • Optimalizace geotechnického průzkumu a monitoringu při navrhování a provádění podzemních staveb 

  Černý, Vít
  Předkládaná práce se zaměřuje především na problematiku geotechnického průzkumu a monitoringu pro podzemní liniové stavby. Zabývá se současnou praxí v provádění geotechnického průzkumu a monitoringu. Na základě zhodnocení ...
 • Ověření spolupůsobení základové desky a piloty 

  Kozáková, Marcela
  Předkládaná dizertační práce se zabývá otázkou spolupůsobení plošného zakládání prostřednictvím základové desky a hlubinného zakládání v podobě vrtaných pilot v případě skeletové konstrukce. Konkrétně je problematika ...
 • Parametrická studie chování konstrukce vinného sklepa 

  Hajn, Jakub
  V tradiční vinařské obci Bořetice došlo v nedávné době k vážným poruchám konstrukcí vinných sklepů. Tyto poruchy byly způsobeny mimo jiné i změnami vlastností dotčeného horninového prostředí. Práce je zaměřena na realizaci ...
 • Podchod vodovodu pod dálničním tělesem s využitím mikrotunelu 

  Hoza, Martin
  Při výstavbě vodovodu Střelice je potřeba překonat těleso dálnice D1. Diplomová práce se zabývá návrhem podchodu dálnice s využitím bezvýkopových technologií. Zvolena je kombinace hydraulického protlačování a štítování. ...
 • Podzemní garáže v Brně 

  Nováková, Zuzana
  Tématem této práce je návrh řešení podzemích garáží v centru Brna pod kopcem Petrov. Hlavním cílem práce je dispoziční návrh garáží a samotná studie provedilenosti podzemního objektu, navržení statického řešení a jeho posouzení.
 • Posouzení bezpečnostního celíku u podzemní stavby 

  Zapletal, Adam
  Tato diplomová práce parametricky porovnává různé metody určení nutné délky bezpečnostního celíku při budování sekundárních městských kolektorů v Brně. Porovnáván je analytický výpočet podle Šedivého s matematickým modelováním ...
 • Posouzení stability skalní stěny 

  Bíba, Tomáš
  Posouzení stability skalních stěn a svahů je nedílnou součástí odborného geotechnického posudku všude tam, kde hrozí porušení zemního nebo skalního tělesa. Posouzení závisí vždy na odborných znalostech a hlavně zkušenostech ...
 • Posouzení stability skalní stěny a návrh sanačních opatření 

  Nevřalová, Jana
  Práce se zaměřuje na zhodnocení skalního svahu včetně statického posouzení a odhadu finanční náročnosti. Statické posouzení je provedeno ručně a v programu GEO 5. Návrh sanačních opatření je proveden v 6-ti kombinacích z ...
 • Posouzení vlivu nového hlubinného základu na konstrukci primárního kolektorového tunelu 

  Lipka, Miroslav
  Úkolem diplomového projektu je posoudit vliv pilotového základu na ostění primárního kolektoru. Pomocí matematického modelování je proveden výpočet interakce mezi pilotou a ostěním kolektoru. Hlavní úkol je posoudit závislost ...
 • Předpoklady a skutečnost při GTM na tunelu Višňové ve SR. 

  Horňáková, Michaela
  Práca je rozdelená do dvoch častí, z ktorých prvá sa zaoberá teóriou geotechnického monitoringu. Druhá, praktická, časť sa zaoberá tunelom Višňové na severe SR. Spracováva históriu, technológiu výstavby, geológiu a ...
 • Rekonstrukce kanalizace v Brně 

  Folovská, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí kanalizace v městské části Brno – střed, mezi ulicemi Roosveltova a Solniční. Vzhledem k umístění stoky v zastavěné oblasti bude rekonstrukce provedena tunelářskou technologií – ...
 • Rekonstrukce železničního tunelu 

  Nekl, Jiří
  Tato diplomová práce řeší rekonstrukci Domašovského železničního tunelu na traťovém úseku Olomouc – Krnov. Dokumentuje stav současné konstrukce, geotechnické podmínky lokality, uvádí možná řešení rekonstrukce. Samotný návrh ...
 • Řešení některých problémů stability horniny ve svazích a stěnách s optimalizací kotevních prvků 

  Holý, Ondřej
  Předkládaná disertační práce se zaměřuje na problematiku řešení nestabilit ve skalních stěnách a svazích, jejichž projevem je mimo jiné pád horniny a s tím spojená rizika. Objasňuje teoretické aspekty popisu nestabilit a ...
 • Sanace sesuvu na silnici II/492, Luhačovice 

  Malá, Markéta
  Bakalářská práce s názvem Sanace sesuvu na silnici II/492, Luhačovice se zabývá rozdělením a popisem druhů sesuvů, metodami jejich řešení a způsoby jejich zabezpečení proti dalšímu sesouvání. Součástí je i praktické řešení ...
 • Statistical Estimate of Uniaxial Compressive Strength of Rock Based on Shore Hardness 

  Závacký, Martin; Štefaňák, Jan; Horák, Vladislav; Miča, Lumír (Elsevier, 2017-06-20)
  The paper presents the use of advanced stochastic simulation techniques for estimating the strength behavior of rock materials. The Shore Rebound hardness was measured on fifty rock specimens coming from eleven different ...