Now showing items 1-8 of 8

 • Bezpodporový 3D tisk na 6-ti osém robotickém rameni 

  Krejčiřík, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá řešením 3D tisku převislých objemů pomocí robotického manipulátoru KUKA bez realizace podpůrných struktur. 6osé robotické rameno KUKA KR umožňuje modifikaci tiskových strategií oproti klasickému ...
 • CRM systém pro zpracování reklamací s použitím čárových kódů 

  Horák, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem CRM systému pro zpracování reklamací s použitím čárových kódů pro společnost Digilive s.r.o. Hlavním cílem systému je zefektivnit a zmodernizovat práci zaměstnanců a zákazníků společnosti ...
 • Internetový autobazar 

  Horák, Zdeněk
  Tato bakalářská práce obsahuje analýzu, návrh a implementaci informačního systému internetového autobazaru. Systém eviduje zejména informace o automobilech, které autobazar nabízí k prodeji. O každém automobilu se uchovávají ...
 • Mazání kolenní náhrady 

  Sadecká, Kateřina
  Práce se zabývá mazáním totální kolenní náhrady za použití metody fluorescenční mikroskopie, která umožňuje jedinečný vhled přímo do kontaktu mezi femoralní a tibiální komponentou. Cílem bylo zjistit vliv složení synoviální ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Horák, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá hodnocením současného stavu reklamačního systému, návrhem změny celého systému a navržením modernějšího a efektivnějšího systému pro společnost Digilive s.r.o, implementací systému a jeho následným ...
 • Studium mazání náhrady kolenního kloubu 

  Sýkora, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá experimentální analýzou mazání náhrady kolenního kloubu. Experimenty jsou realizovány na simulátoru, jenž dokáže aplikovat podmínky stanovené příslušnou normou a pozorovat jevy na femorotibiálním ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Horák, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o možnostech financování pořízení dlouhodobého majetku do podniku. V oddílu teoretických východisek jsou detailně rozebrány jednotlivé pojmy k tématu financování dlouhodobého majetku. Navazuje ...
 • Vliv klimatických podmínek na adhezi v kontaktu kola a kolejnice 

  Nohel, Rostislav
  Předložená diplomová práce je zaměřena na experimentální výzkum vlivu klimatických podmínek na adhezi kontaktu kola a kolejnice, kde klimatickými podmínkami jsou myšleny dva parametry, a to teplota okolního vzduchu a vzdušná ...